164.053,35€ of 212.000€

One of our goals for 2023 is simple: Software created using taxpayers’ money must be released as Free Software. Please help us to achieve this!

Предупредување: Оваа страница сеуште не е преведена. Она што го гледате подолу е оргиналната верзија на страницата. Ве молиме посетете ја оваа страница за да видите како можете да помогнете пред се со преводите, меѓу останатите работи.

Tags

List of pages tagged "education"

View: News / Events

News

Events