Softwarepatenten in Europa

  1. Huidige toestand
  2. Selectie uit de activiteiten van de FSFE
  3. Wat is het probleem?
  4. Extra informatie

Huidige toestand

Over de toekomst van softwarepatenten in Europa bestaan nog veel onzekerheden. De directieve voor softwarepatenten werd op 6 juli 2005 verworpen door het Europees Parlement. Dat was toen het resultaat van een zeven jaar durende campagne van mensen van de FSFE en andere organisaties, in het bijzonder de FFII een met ons geassocieerde organisatie. Dit was een historische overwinning en tevens een bewijs dat de Vrije Softwaregemeenschap op een beleid kan wegen. Maar de strijd is nog niet gestreden! Informatie over de huidige situatie rond softwarepatenten kan u vinden in volgend blogbericht van november 2007: Do software patents exist in the EU?

Zo kan het probleem van de softwarepatenten bijvoorbeeld terugkomen met de hulp van initiatieven zoals het Gemeenschapsoctrooi of via de Europese Overeenkomst over het bestraffen van patentovertredingen. In het blogbericht The Future of the Patents Battle vindt u hierover meer informatie en een beschrijving van de manier waarop men daar opnieuw softwarepatenten bij probeert te betrekken. De FSFE blijft hieraan werken.

Selectie uit de activiteiten van de FSFE

2007 - vandaag: IPRED2 - De criminaliseringsrichtlijn.

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om inbreuken op patenten, auteursrechten en het handelsmerk - die samen met nog andere wetten op één hoopje werden gegooid onder de term "Intellectuele Eigendom" - te criminaliseren, veel strenger te bestraffen en proactief te onderzoeken. Het ziet er nu naar uit dat patenten uit deze richtlijn geweerd gaan worden, maar het wetgevende proces is nog steeds bezig en er zijn nog veel andere schadelijke voorstellen in deze richtlijn die gecorrigeerd moeten worden.

lees meer ...

2006-2007: Versie 3 van de GNU GPL

Tijdens het 18 maand durende consultatieproces voor de GPLv3, heeft de FSFE geholpen om de deelname van de gemeenschap aan dit proces ze gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Naast nog veel andere voordelen geeft de GPLv3 de Vrije Softwareontwikkelaars een betere bescherming tegen aanklachten in verband met patenten. Onze licentie kan slechts een klein deel van de negatieve gevolgen van softwarepatenten oplossen, maar ze kan de ontwikkeling van Vrije Software op een bepaalde manier wel vergemakkelijken.

Lees meer ...

2006-July-12th: Deelname aan hoorzitting van de EC

Ciaran O'Riordan vertegenwoordigde de FSFE op deze hoorzitting over de toekomst van het patentsysteem, goörganiseerd door de Europese Commissie. Hij nam er tevens het woord in naam van onze organisatie.

Lees meer...

31 maart 2006: We beantwoorden de EG vragenlijst over patenten.

Het antwoord dat de FSFE indiende was getiteld "On the patent system in Europe".

lees meer...

6 juli 2005: Richtlijn voor softwarepatenten afgevoerd

Na een jarenlange strijd verwerpt het Europees Parlement eindelijk de richtlijn voor softwarepatenten met 648 van de 680 stemmen.

1 juli 2005: Aandachtspunten voor de tweede lezing

Eén week voor de stemming over de tweede lezing in het Europees Parlement heeft de FSFE een document verspreid met een vereenvoudigde uitleg over de belangrijkste misvattingen. We hebben deze tekst verspreid in zes talen, een werk dat in zeer korte tijd werd uitgevoerd door onze ploeg vertalers.

Lees meer...

28 juni 2005: Karlsruhe Memorandum

De Free Software Foundation Europe publiceerde op 28 juni het Karlsruhe Memorandum tegen softwarepatenten. Met dit memorandum verzamelde we dit jaar tijden de GNU/LinuxTag conferentie meer dan 200 handtekeningen. Aan de hand van wetenschappelijke studies levert deze tekst een bewijs dat softwarepatenten in Europa zullen leiden tot banenverlies en verminderde innovatie. Bij de ondertekenaars zitten leiders van grote Europese vakbonden. Alle Europese Parlementleden kregen een kopie.

Lees meer...

Wat is het probleem

De Free Software Foundation Europe is heel actief in het verzet tegen de invoering van softwarepatenten in Europa. Softwarepatenten creëren de volgende problemen.

Om te begrijpen hoe patenten werken is het heel belangrijk om te beseffen dat ze bijna niets te maken hebben met auteursrechten. Auteursrechten worden toegekend voor een werk van een auteur, voor een computerprogramma bijvoorbeeld. Patenten worden toegekend voor een idee dat gebruikt kan worden in een computerprogramma. Als je over patenten praat, praat je over het idee van "een symfonie met blaas- en snaarinstrumenten" en niet over "de tweede symfonie van Beethoven".

Als u meer informatie wil over patenten, softwarepatenten en het verschil tussen patenten en auteursrechten lees dan onze pagina met achtergrondinformatie.