Κοινότητα

Δημόσιος Διάλογος

Το FSFE παρέχει κάποια υποδομή για να καλλιεργήσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα του Ελεύθερου Λογισμικού. Όλοι ενθαρρύνονται να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε αυτές τις πλατφόρμες. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη τις οδηγίες για τους κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Οι γνώμες που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο δεν είναι επίσημες θέσεις του FSFE. Για επίσημες δηλώσεις δείτε τους καταλόγους με τα δελτία τύπου ή επικοινωνήστε μαζί μας σε Ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένες Γλώσσες

Συγκεκριμένες Περιοχές

Internet Relay Chat

Μπορείτε επίσης να συναντηθείτε με άλλους υποστηρικτές του Ελεύθερου Λογισμικού στο IRC:

Μικρο-ιστολόγια

Πολλοί από εσάς έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μικρο-ιστολογίων Ελεύθερου Λογισμικού Identi.ca για την αποστολή ενημερώσεων και συνδέσμων ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και με άλλους υποστηρικτές Ελεύθερου Λογισμικού με:

Ενημερωτικό δελτίο

Κατάλογοι συμβαλλομένων

Αυτοί είναι κατάλογοι παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το συντονισμό των ομάδων εθελοντών.

Κατάλογοι Μελών

Οι δυνατότητες για τα Μέλη του FSFE να επικοινωνούν έχουν αναρτηθεί στη σελίδα επικοινωνίας της Κοινότητας.