Rreth

Të dhëna Kontaktesh

Mund të ofrojmë asistencë, informacion, dhe ekspertizë mbi një larmi të madhe çështjesh që prekin Software-in e Lirë. I nxisim individët, bashkësitë dhe bizneset të lidhen me për pyetjet që mund të kenë. Jemi krenarë që kemi rrjetin e ekspertëve ligjorë për Software-in e Lirë privat më të madh të botës, dhe ofrojmë shërbime profesionale këshillimore për bizneset. Kemi një ekip të përgatitur që merret me çështje politikash, dhe një rrjet specialistësh që japin këshilla rreth fushatave tona të ndryshme.

Pyetje dhe kërkesa

Ju lutemi, lidhuni me ekipet tona vendore ose na dërgoni e-mail te office@fsfeurope.org që të na kontaktoni.

Pyetje dhe kërkesa nga Media

Për pyetje dhe kërkesa nga media, ju lutemi, shihni te zyra e shtypit ose dërgoni email te press@fsfeurope.org.

Diskutime Publike

Për pyetje të përgjithshme mbi Software-in e Lirë, ju lutemi, përdorni listën tonë të postimeve ose IRC-në.

Pyetje dhe kërkesa Anëtarësimi Shok

Për pyetje dhe kërkesa lidhur me Anëtarësim Shok te FSFE-ja, ju lutemi, dërgoni email te fellowship@fsfeurope.org.

Pyetje dhe Kërkesa Ligjore

Për t’u lidhur me ekipin ligjor të FSFE-së, ju lutemi, dërgoni email te legal@fsfeurope.org.

Zyra

Zyra në Berlin

Free Software Foundation Europe e.V.
Schönhauser Allee 6/7
Stairway 2, 5. floor
10119 Berlin
Germany

Telefon: +49-30-27595290

Zyra në Dyseldorf

Free Software Foundation Europe e.V.
Bilker Allee 173
40217 Düsseldorf
Germany

Telefon: +49-211-3107317