Επικοινωνία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τοπική επαφή

Αυστρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): austria@fsfeurope.org

Βέλγιο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): belgium@fsfeurope.org

Ελβετία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): switzerland@fsfeurope.org

Γερμανία

Free Software Foundation Europe e.V., Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): germany@lists.fsfe.org

Τηλέφωνο (γραφείο): +49 30 27595290

Ισπανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): spain@fsfeurope.org

Φινλανδία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): finland@fsfeurope.org

Τηλέφωνο (γραφείο): +358 44 566 2204

Γαλλία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): france@fsfeurope.org

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): uk@fsfeurope.org

Ιρλανδία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): ireland@fsfeurope.org

Ιταλία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): italy@fsfeurope.org

Ολλανδία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): netherlands@fsfeurope.org

Σερβία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): serbia@fsfeurope.org

Σουηδία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): sweden@fsfeurope.org

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέλη βασικής ομάδας και εθελοντές): edu-team@fsfeurope.org

Άλλες χώρες

Αν δεν υπάρχει ακόμη ομάδα του FSFE στη χώρα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία. Έτσι, μπορείτε να εργαστείτε για το Ελεύθερο Λογισμικό πιο αποτελεσματικά. Οι άλλοι εθελοντές του FSFE σας παρέχουν βοήθεια και συμβουλές, και θα εργάζεστε υπό το αναγνωρισμένο σήμα του FSFE. Ως ελάχιστη συνδρομή, το FSFE μπορεί να σας προμηθεύσει βασική υποδομή όπως δημόσιους και ιδιωτικούς καταλόγους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πιο σημαντικό, μπορούμε να σας συνδέσουμε γρήγορα με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο έμπειρων συνηγόρων Ελεύθερου Λογισμικού. Δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε κάποια τυπική νομική δομή για να σχηματίσετε ομάδα σε μία χώρα.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια ομάδα του FSFE στη χώρα σας, παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στο team@fsfeurope.org.