Onze werken

Stars

De Free Software Foundation Europe werkt als niet gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het verbeteren van de algemene kennis over Vrije Software en Open Standaarden. Wij promoten deze zaken in de politiek, het bedrijfsleven, de juridische wereld en in de hele samenleving. Wat volgt is een beschrijving van onze werkzaamheden en onze actuele campagnes.

Campagnes

De Free Software Foundation Europe heeft in het verleden aan verschillende andere problemen en campagnes gewerkt. U vindt in onze sectie Beëindigde en afgebroken projecten meer details over onze verwezenlijkingen.