Ons werk

De Free Software Foundation Europe werkt als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het verbeteren van de algemene kennis over en de ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de juridische wereld en in de samenleving als geheel. Wat volgt is een beschrijving van onze werkzaamheden en onze actuele campagnes.