Ons werk

Stars

De Free Software Foundation Europe werkt als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het verbeteren van de algemene kennis over en de ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de juridische wereld en in de samenleving als geheel. Wat volgt is een beschrijving van onze werkzaamheden en onze actuele campagnes.

Campagnes

De Free Software Foundation Europe heeft aan veel andere uitdagingen en campagnes gewerkt. Bekijk onze Beëindigde en afgebroken projecten voor meer details over wat we hebben bereikt.