O nama

O FSFE-u

Samosvijest

Ljudi u Free Software Foundationu Europe (FSFE) vide se kao Europljane iz različitih kultura sa zajedničkim ciljem suradnje među kulturama i razvojem zajedničke kulture suradnje od regionalne do globalne razine.

Tvorimo neprofitnu nevladinu organizaciju i mrežu koja je sama dio globalne mreže ljudi s istim ciljevima i stajalištima. Ne predstavljamo nikoga drugoga doli nas same i naš rad. Naš zajednički rad i predanost slobodi u svim aspektima digitalnog društva je ono što nas određuje.

Uz svakodnevni rast zajednice slobodnog softvera bitno je održati jasno, pouzdano i živo viđenje slobodnog softvera. Ponekad povećani politički interes za naša nastajanja također stvara želju za iskorištavanjem istih za pojedinačne osobne interese bez obzira na kratkoročne i dugoročne posljedice.

Stoga je središnja sastavnica našeg rada održavanje pravne, političke i društvene baze slobodnog softvera jakom, sigurnu i slobodnu od pojedinačnih interesa. To zahtijeva duboko razumijevanje slobodnog softvera i srodne problematike. To prvenstveno zahtijeva usmjerenost na dugoročne ciljeve.

Shvaćamo da to ponekad znači prihvaćanje kratkoročnih ili čak srednjoročnih nepogodnosti kako bismo ostali dosljedni svojim načelima, a to može biti teško komunicirati i čak ponekad nepopularno.

Načela

Iznimno smo predani načelima demokracije, transparentnosti, različitosti, konzistentnosti, pouzdanosti i usredotočenosti.

U svjetlu značajne pravne odgovornosti i potrebe da ostane odlučna i u teškim vremenima, naša struktura teži primjeni gornjih načela na što je moguće bolji način.

Strukturni prikaz

Volonterski rad i doprinos temelj je na kojem gradimo sve ostalo. Postoje različite razine uključenosti; razina uključenosti je primarno osobna odluka.

Svatko je dobrodošao povremeno, redovito ili stalno sudjelovati u aktivnostima Free Software Foundationa Europe (FSFE) i učiniti te aktivnosti svojima.

Ako želite postati dio Free Software Foundationa Europe, možete se priključiti jednom od naših timova -- bilo geografski bilo tematski -- i preuzeti odgovornost rada i djelovanja u ime FSFE-a.

Timovima po državama obično koordiniraju članovi udruženja (pogledajte niže) odgovorni za te države. Preostalim timovima koordiniraju ili članovi udruženja, članovi timova ili članovi suradničkih organizacija (pogledajte niže).

Ako želite postati dio Free Software Foundationa Europe, no nemate vremena uključiti se, također se možete odlučiti na donaciju FSFE-u ili postati prijateljem FSFE-a.

Ako Vaša organizacija teži ciljevima sličnim Free Software Foundationa Europe i želi ostvariti formalnu suradnju, ona može postati suradničkom organizacijom FSFE-a i tako postati dijelom FSFE-ove mreže.

Kostur Free Software Foundationa Europe je formalno i pravno uspostavljeno udruženje sa svojim podružnicama u zemljama članicama. Članstvo u udruženju zahtijeva najviši angažman mjeren u godinama posvećenosti i odgovornosti u postavljanju dugoročnog konsenzusa iznad osobnog mišljenja.

Udruženje FSFE je u osnovi demokratsko. Svi dijelovi FSFE-a --- članovi udruženja, članovi timova kao i prijatelji i članovi suradničkih organizacija -- pozvani su na aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja.

Članove udruženja iz svojih zemalja uobičajeno predlažu članovi timova i suradničkih organizacija. Njih potvrđuje generalna skupština udruženja FSFE.

Iako su volonterski doprinosi u smislu rada i resursa temelj našega rada, shvaćamo da neke zadatke nije moguće provesti kao povremene aktivnosti i da stoga zahtijevaju puno radno vrijeme.

Uobičajeni zaposlenici Free Software Foundationa Europe dio su izvršnog tijela i ne sudjeluju u općim procesima odlučivanja.

Bilo koju odluku o zaposlenju ili plaćanju u konačnici mora odobriti generalna skupština članova udruženja.

Glavni kriterij za ovakve odluke su potrebe Free Software Foundationa Europe u smislu uspješnog postizanja svojih ciljeva. Kad god je to moguće, pokušavamo zaposliti osobu za svaki posao koja je već obavljala taj posao bez plaće -- bilo unutar struktura FSFE-a bilo izvan -- jer su znanje, posvećenost i inicijativa vrline FSFE-a.

U idealnom slučaju omogućit ćemo nekome da se u potpunosti posveti zadatku koji mu je već bio dovoljno važan da pridonese brojnim njemu dostupnim resursima.

Procesi odlučivanja

Ljudi u Free Software Foundation Europe vjeruju u konsenzus. Uvijek težimo gradnji našeg rada na konsenzusu -- ponekad i kompromisu -- naših aktivnih članova.

Također vjerujemo da je ponekad potrebno djelovati brzo i odlučno. Zbog toga smo uspostavili udruženje FSFE i njegove produžne izvršne odbore na europskoj kao i na nacionalnim razinama. One pružaju pričuvne strukture i procedure koje se određuju, prate i kontroliraju putem demokratskih procesa.

Taj pristup odabran je kroz potragu za strukturom koja će omogućiti transparentnost, različitost i sudjelovanje, a da istovremeno bude što jednostavnija.

Ona osigurava mogućnost sudjelovanja svih dijelova FSFE-a. U procesu mogu sudjelovati članovi udruženja, članovi timova i članovi suradničkih organizacija. To Free Software Foundationu Europe omogućava brzo djelovanje kada je to potrebno i održava snažnu organizacijsku dugoročnu konzistentnost.