Внимание: Тази страница не е преведена все още. Това, което виждате по-долу е оригиналната версия на страницата. Моля, използвайте тази страница за да видите как може да помогнете с преводите и с други неща.

Letters to Zangemann

Here are some of the letters we received in which children wrote to Zangemann about his behaviour. If your children also want to write a letter to Zangemann, please send us your letter, let us know if we are allowed to publish it, and we will ensure he gets it!

The printed versions of the book in English, Italian, German, Arab, Ukranian.