Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

Letters to Zangemann

Here are some of the letters we received in which children wrote to Zangemann about his behaviour. If your children also want to write a letter to Zangemann, please send us your letter, let us know if we are allowed to publish it, and we will ensure he gets it!

The printed versions of the book in English, Italian, German, Arab, Ukranian.