Dette prosjektet er fullført med suksess. Disse sidene er bevart for arkivariske grunner.

AGNULA

Frihet i multimedia

Generelt har multimedia, og spesielt audio, vært områder dominert av proprietær proramvare. Innen «et GNU/Linux audio-distribusjons» (AGNULA) prosjekt, satte et knippe europeiske universiteter, næringsdrivende og organisasjoner, blant dem Free Software Foundation Europe (FSFE), i 2001 ut for å endre dette.

Versjon 1.0 av AGNULA ble fullført og sluppet tidlig i 2004.

Å bruke AGNULA

Hvis du er en bruker

Alle er velkomne, til og med oppfordret, til å delta i AGNULA. Den beste måten å starte på er å besøke AGNULA-prosjektets vevside.

Hvis du er en distributør

Alle er velkomne til å tilby distribusjoner, produkter eller tjenester basert på AGNULAs resultater og mål, forutsatt at det skjer under de fastsatte retningslinjene til AGNULAs trademark-lisens.

Bakgrunn

Denne seksjonen innholder litt bakgrunnsinformasjon og historisk informasjon om AGNULA.

Informasjonsalderens teknologier

IST, Information Society Technologies

AGNULA klarte å bli godkjent som prosjekt IST-2001-34879 av Europakommuisjonen, og fikk økonomisk stønad fra 1. april 2002 til o med 31. mars 2004. Prosjektet ble koordinert av Nicola Bernardini fra Centro Tempo Reale i Firenze, Italia.

Prosjektet ble fullført med til den fulle godkjennelse av Europakommisjonen, og du kan lese den ferdige artikkelen om AGNULA på ISTs resultatside.

Bidrag fra FSFE

En av rollene til FSFE innen det EU-baserte AGNULA-prosjektet var å ta hånd om de juridiske sidene, deriblant å komme frem til akseptable prinsipper for lisensieringsvaner og se til vedlikehold av juridiske emner. Andre oppgaver var å sørge for at fri programvare-bevegelsens felles interesser ble hørt, ved å blant annet sørge for at informasjon ble distribuert på best mulig måte, og bearbeiding av de ferdige resultatene:

Mer informasjon

Mer informasjon og informasjon om hvordan du kan bidra til AGNULA, finner du på AGNULA-prosjektets vevsider.