Om oss

Stjerner

Free Software Foundation Europe har som føremål å fremja fri programvare og arbeidde for fridom i eit voksande digitalt samfunn.

Tilgang til programvare avgjer kven som kann deltaka i det digitale samfunnet. Fridom til å nytta, studera, dela, og forbetra programvare er svært viktig, og gjer jamgod deltaking mogleg.

Navigasjon