Hjelp til

Stars

Arbeidet vårt er gjort mogleg av eit samband av menneskje som støttar vår satsing på fri programvare. Om du ynskjer å hjelpa oss nå våre mål, er det mange måtar å gjera eit tilskot på — utan omsyn til evne eller tid.

Navigasjon