Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

The Free Software Foundation Europe at conferences, events and booths

Since its foundation in 2001, we have achieved many things. The FSFE has participated in numerous events and conferences, where the activities of the FSFE were presented in talks and workshops by dedicated volunteers or staff members. Read all about these events, conferences, and booths here: