Δραστηριότητες

Το FSFE είναι ενεργό σε νομικά θέματα Ελεύθερου Λογισμικού σε κάθε επίπεδο από το εθνικό μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη.

Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο

Το FSFE διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο (ELN), ένα ουδέτερο, ιδιωτικό δίκτυο επαγγελματιών δικηγόρων. Οι αντιπρόσωποι μοιράζονται τη γνώση και συνεργάζονται για να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της πληροφόρησης για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την αδειοδότηση Ελεύθερου Λογισμικού. Το δίκτυο έχει πάνω από 250 μέλη σε 27 χώρες και 4 ηπείρους και είναι η μεγαλύτερη δομή νομικής υποστήριξης στον κόσμο για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Συνέδριο

Φιλοξενούμε το 'European Legal Network Confernece' (Συνέδριο Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου) για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και το ορατό μέλλον των αδειών χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτή είναι η κυριότερη εκδήλωση για την αντιπαράθεση, συζήτηση και μοίρασμα γνώσεων για νομικά θέματα Ελεύθερου Λογισμικού.

Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων

Οργανώνουμε Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων για τη συζήτηση θεμάτων που εκτείνονται από τις επιχειρηματικές διαδικασίες μέχρι τη διαχείριση αδειών χρήσης. Αυτές οι ομάδες σχεδιάστηκαν για να μειώσουν τις παρεξηγήσεις, να μοιραστούν τη γνώση και να αντιμετωπίσουν περιοχές όπου η συμβουλευτική κατεύθυνσης απουσιάζει.