empowering users
to control technology

Νομικό Τμήμα

Ανάπτυξη Νομικής Υποδομής

Επισκόπηση

Αυτός ο σύντομος οδηγός περιέχει μερικές χρήσιμες συμβουλές για την κατασκευή μιας τυπικής δομής για το έργο σας Ελεύθερου Λογισμικού. Η αδειοδότηση Ελεύθερου Λογισμικού βοηθάει στη διασφάλιση της επιβίωσης και της συνοχής ενός έργου, αν και υπάρχει ένας αριθμός από άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων σας. Θεωρώντας τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε μια νομική οντότητα, να προχωρήσετε σε ενοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή σε συγχώνευση με ένα μεγαλύτερο έργο.

Ο οδηγός δεν περιέχει νομικές συμβουλές και δεν συντάχθηκε με την πρόθεση να είναι ένα ρυθμιστικό κείμενο. Ωστόσο, παρέχει μια καλή αφετηρία για διάλογο σχετικά με την κατασκευή τυπικών δομών και μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε τη σκέψη σας. Από εκεί μπορείτε να συζητήσετε με επαγγελματίες του πεδίου ή μπορεί να θέλετε να μιλήσετε με ειδικούς όπως δικηγόρους, κέντρα συμβουλευτικής πολιτών, συντελεστές προώθησης επιχειρήσεων και κρατικούς φορείς.

Διοίκηση Έργων

Όταν ένα έργο είναι επιτυχημένο και αναπτύσσεται, οι ηγέτες του έργου μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις διαχειριζόμενοι τα πάντα. Αυτό συμβαίνει όταν η ομάδα πυρήνα των προγραμματιστών αρχίσουν να μιλάνε για διοίκηση και τον βέλτιστο τύπο δομής που απαιτείται. Αυτή η συζήτηση τείνει να μετατοπιστεί προς την κατεύθυνση μιας τυπικής νομικής δομής που θα βοηθήσει στη διαχείριση των οικονομικών.

Υπάρχουν πολλές μορφές της τυπικής νομικής δομής. Μερικά παραδείγματα:

Η εδραίωση μιας τυπικής νομικής δομής είναι ευκολότερη από όσο θα μπορούσατε να υποθέσετε. Σε πολλές περιπτώσεις απλά χρειάζονται μία δύο φόρμες και λίγες ώρες. Ωστόσο, χρειάζεται να γνωρίζετε ποιοι είναι οι στόχοι σας για να κατανοήσετε ποιος τύπος δομής είναι ο καταλληλότερος για εσάς.

Για το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας προτείνουμε τα ακόλουθα:

Αν κάνετε τα παραπάνω, έχετε ήδη ένα αρκετά καλό κατάλογο απαιτήσεων και περιορισμών. Αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να ξεκινήσετε και από αυτό το σημείο θα είστε σε θέση να μιλήσετε με έναν οργανισμό όπως το FSFE ή με έναν δικηγόρο σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Ακολουθώντας αυτά τα επόμενα βήματα, ίσως να θελήσετε να υποβάλετε σε έναν ειδικευμένο εκπρόσωπο τις παρακάτω ερωτήσεις:

Μερικές φορές ένα έργο δεν έχει κάποια τυπική νομική οντότητα, αλλά τα μέλη του έργου έχουν μια συνδυασμένη (αν και νομικά αβέβαιη) σημείωση copyright όπως αυτή:

"Widgets 1.0 © 2008 Widgets Ομάδα Ανάπτυξης"

Αλλά ποια ακριβώς είναι αυτή η 'ομάδα'; Αν η "Widgets Ομάδα Ανάπτυξης" δεν είναι νομικό πρόσωπο (δηλαδή άτομο ή εταιρία) γενικά δεν μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο λογικό ή να υπάρχουν άτομα τα οποία να έχουν το copyright ή μια τυπική νομική οντότητα να έχει το copyright. Για παράδειγμα:

Με την παρακολούθηση των πνευματικών σας δικαιωμάτων θα μπορείτε ευκολότερα να κάνετε διάφορα πράγματα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Η καλή εποπτεία του κώδικα είναι επίσης σημαντική, αφού οι δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν αν η κατάσταση αδειοδότησης ενός αρχείου είναι άγνωστη. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο να εφαρμόσετε τις ακόλουθες πρακτικές:

Δείτε τις οδηγίες του FSF για τις άδειες χρήσης GNU για περισσότερες συμβουλές.

Ενοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Ως μέρος της διοίκησης του έργου σας ίσως να αποφασίσετε να δημιουργήσετε μια τυπική νομική οντότητα και να μεταβιβάσετε όλο το copyright του έργου σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να κάνετε κάτι που ονομάζεται ενοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει τη συγκέντρωση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων σε ένα σημείο.

Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με ένα έγγραφο μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων. Ορισμένοι ίσως το ονομάσουν έγγραφο «μεταβίβασης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης». Αυτοί οι τύποι εγγράφων χρησιμοποιούνται σε έργα όπως τα GNU και KDE e.V.

Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα ενοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο του FSFE. Δημοσιεύουμε κάτι που ονομάζεται Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης, και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης και σε χώρες που εφαρμόζουν το Αγγλοσαξονικό σύστημα και σε χώρες που εφαρμόζουν τον Αστικό Κώδικα.

Η μεταβίβαση του copyright είναι μια σοβαρή υπόθεση (τελικά, πρόκειται για μεταφορά δικαιωμάτων). Παρακαλούμε μιλήστε σε έναν ειδικό νομικό πριν ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό επειδή η διαδικασία διαφέρει για τα διαφορετικά όρια δικαιοδοσίας και είναι φρόνιμο να προσλάβετε έναν επαγγελματία νομικό για να εξασφαλίσετε ότι όλες οι μεταβιβάσεις και οι άδειες χρήσης είναι νομικά έγκυρες.

Eμπορικά σήματα

Ένα από τα πιθανά οφέλη από την εδραίωση μια τυπικής οντότητας για το έργο Ελεύθερου Λογισμικού που έχετε αναλάβει είναι ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων.

Τα εμπορικά σήματα μπορεί να είναι χρήσιμα επειδή:

Τα εμπορικά σήματα πρέπει να κατοχυρωθούν. Ίσως να θέλετε να κατοχυρώσετε σήματα σε πολλές δικαιοδοσίες αν έχετε ένα διεθνές έργο.

Μια τυπική νομική οντότητα μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση σημάτων:

Τα εμπορικά σήματα είναι ισχυρά νομικά εργαλεία, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν την υποχρέωση να επιβάλλουν τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί, και επειδή μπορούν να αποτρέψουν άλλους από τη χρήση του ονόματος σε ορισμένες περιπτώσεις. Για αυτόν τον λόγο, τα έργα διαφέρουν ως προς την αντιμετώπιση της διαχείρισής τους.

Όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα πρέπει:

Θα ήταν σκόπιμο να καθιερώσετε τεκμηρίωση για το πώς, πού και για ποιους σκοπούς το εμπορικό σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους, ώστε το έργο και η ευρύτερη κοινότητα να μπορούν να αποφύγουν να συγκρουστούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η ανοιχτή επικοινωνία έχει αξία στον κόσμο του Ελεύθερου Λογισμικού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσετε σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με την κοινότητά σας για τον χειρισμό αυτού του ζητήματος.

Άλλες πηγές

Ίσως βρείτε μερικές από τις ακόλουθες δημοσιεύσεις χρήσιμες για αναφορές και για μελέτη σε βάθος σχετικά με ζητήματα υποδομών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτά τα κείμενα ενδέχεται να χρησιμοποιούν όρους όπως «Πνευματική Ιδιοκτησία» ή «Ανοιχτός Κώδικας» τους οποίους το FSFE δεν επιδοκιμάζει. Για να μάθετε τους λόγους δείτε εδώ και εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την:

Copyright (c) 2009 Graeme West, Shane Coughlan

Αυτή η εργασία είναι διαθέσιμη με την Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported άδεια χρήσης.