Νομικό Τμήμα

Νομική Τεκμηρίωση

Το FSFE θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν τις άδειες χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού αποτελεσματικά. Σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχουμε συνδέσμους σε υλικό δικόμας και από άλλους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν κατά την έκδοση κώδικα ή εργαζόμενοι με την ευρύτερη κοινότητα.

Πηγές για το Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο:

Το δίκτυο περιστασιακά εκδίδει δημόσια τεκμηρίωση για να βοηθήσει στην εξερεύνηση και κατανόηση των νομικών υποθέσεων. Αυτά είναι έγγραφα διαλόγου και τα κείμενα δεν συνιστούν νομική συμβουλή ή απαραίτητα αντανακλούν τις απόψεις οποιουδήποτε συμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το FSFE. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για αυτά τα έγγραφα στο ανεξάρτητο wiki του δικτύου.