FTF: Waarom softwarelicentiëring?

Softwarelicenties vertellen aan de mensen hoe de rechtenhouder (meestal de auteur) wil dat zijn software gebruikt wordt, met andere woorden, welke vrijheden en beperkingen er van toepassing zijn. Zonder licentie, zou het gebruiken van de software in veel gevallen verboden zijn.

Vrije Softwarelicenties zijn licenties die de gebruiker vier belangrijke vrijheden geven; de vrijheden om de software te gebruiken, te veranderen, te delen en te verbeteren. Copyleftlicenties, zijn Vrije Softwarelicenties die u deze vier fundamentele vrijheden geven, onder voorwaarde dat deze vrijheden blijven gelden als je het programma verder verdeelt, en ook blijven gelden voor de afgeleide werken.

De GNU GPL is de meest bekende copyleft Vrije Softwarelicentie, en wordt gebruikt door een groot deel van de Vrije Softwareprojecten. Het heeft veel interessante aspecten, zoals het vrijwaren van de vier vrijheden en ze voorziet ook een beperkte garantie en verwerping van verantwoordelijkheid voor de ontwikkelaars die hun werk publiek verdelen.

Er bestaan veel Vrije Softwarelicenties, waarvan enkele helemaal geen copylefteffect hebben. Sommige licenties zijn compatibel met de GNU GPL, sommige hebben speciale voorzieningen die compatibiliteit mogelijk maken, anderen zijn helemaal niet compatibel.

Als mensen dezelfde licentie gebruiken, of tenminste compatibele licenties, dan kunnen projecten onderling vrij code uitwisselen. Wij promoten het gebruiken van de GNU GPL voor alle software.

U vindt meer informatie over Vrije Software op de volgende sites: