Νομικό Τμήμα

Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας

Το FSFE δρα ως νομικός θεματοφύλακας για προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού. Το Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας του FSFE επιτρέπει σε έργα να χρησιμοποιήσουν το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA) για να μεταβιβάσουν πνευματικά δικαιώματα στο FSFE, επιτρέποντας την ενοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να εστιάζουν στην ανάπτυξη καταπληκτικών εφαρμογών, αντί να ασχολούνται με τη νομική διαχείριση.

Το FSFE, χωρίς να γίνεται κανονιστικό, εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα βρίσκονται σε νομικά ισχυρή θέση· δεν υπαγορεύουμε την πολιτική των προγραμμάτων ή τη διαχείρισή τους. Η δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε τη δική σας.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής εμπιστευτικότητας και οι πολιτικές μας είναι διαθέσιμα για επισκόπηση και τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα.

Επίσης μπορείτε να προσαρμόσετε το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA) για να ενοποιήσετε τα πνευματικά σας δικαιώματα υπό την δική σας διοικητική κάλυψη. Διαθέτουμε μια ιστοσελίδα που περιέχει προσαρμόσιμες εκδόσεις του FLA.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εμπιστευτικότητας που διαθέτουμε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Πλοήγηση