Juridisch

Fiduciair programma

FSFE kan handelen als juridische beschermer van Vrije Software-projecten. Het fiduciaire programma maakt het mogelijk dat projecten gebruik maken van de fiduciaire licentie-overeenkomst (Fiduciary License Agreement, FLA) om auteursrechten toe te wijzen aan FSFE, waarmee ze de consolidatie en een effectief beheer van hun auteursrechtelijke status mogelijk maken. Het maakt mogelijk dat ontwikkelaars zich richten op het maken van fantastische applicaties in plaats van het voeren van een juridische administratie.

FSFE verzekert dat projecten zich in een sterke juridische positie bevinden zonder dingen te willen voorschrijven: we dicteren geen projectbeleid of projectmanagement. Ons werk is het om het zeker te stellen dat u uw werk kunt doen.

De details van ons fiduciaire selectieproces en ons beleid zijn beschikbaar voor inzage en uw commentaar is altijd welkom.

Helaas accepteert FSFE op dit moment geen nieuwe projecten meer in het fiduciaire programma, maar u kunt onze aanpasbare versies van de fiduciaire licentie-overeenkomst (FLA) gebruiken om uw auteursrecht te consolideren onder uw eigen administratieve paraplu. We hebben hier een pagina met aanpasbare versies van de FLA.

Neem alstublieft contact met ons op voor meer informatie over hoe u fiduciaire licentie-overeenkomsten kunt opstellen en beheren.

Details van het programma

Navigatie