Fiduciary Licence Agreement (FLA)

[ Services ] [ Xarxa ] [ Documentation ] [ Community ] [ About ] [ Contact ]

Què és l'ALF?

L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) cerca enfortir el fonament legal del Programari Lliure permetent que els autors de Programari Lliure facin de l'FSFE el seu fiduciari per a tots els temes legals en el marc de les activitats de la Freedom Task Force.

Això en principi és molt similar al que fa la FSF de Nordamèrica amb els seus Copyright Assignments (CAs) per al Projecte GNU per tal d'assegurar el fonament legal sobre el que es basa el nostre sistema operatiu.

Com alguns lectors sabran, la tradició continental Europea dels «Droit d'Auteur» (drets d'autor) és significativament diferent en algunes parts a la tradició angloamericana del copyright.

Donant especial atenció a aquestes diferències, l'Acord de Llicència Fiduciària ofereix una aproximació europea als mateixos temes conduits pels Copyright Assignment mencionats a dalt.

Efecte

Els efectes de l'Acord de Llicència Fiduciària es poden resumir de la següent manera:

Autors

L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) es va escriure en cooperació entre RA Dr. Till Jaeger, Dr. Axel Metzger, Carsten Schulz (ifross) i Georg Greve (FSFE) amb consultes amb altres que van interessar-se en la seguretat legal del Programari Lliure. Hi van estar involucrats en algun moment del procés Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Muller i d'altres. La versió 1.1 és de Georg Greve i el coordinador de l'FTF Shane M Coughlan basada en la retroalimentació proveïda pel Professor Lucie Guibault.

Ús

L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) és Copyright 2002-2006 Free Software Foundation Europe. De manera similar a la Llicència Pública General de GNU (GPL), tothom té permís per a copiar-la i distribuir-la, però no està permès de canviar-la.

Si voleu fer de l'FSFE el vostre fiduciari omplint l'adjudicació, si us plau contacteu la Freedom Task Force per a la qual cosa també podeu usar el formulari de contacte en línia.

Per a la seguretat legal del Programari Lliure, esperem ser capaços de fer disponible aquest servei a com més projectes millor, però els nostres recursos estan limitats pel suport que rebem en termes de contribucions voluntàries i donacions, per tant, s'hauria de decidir cas per cas.

Si sou una altra organització de Programari Lliure que vol adoptar l'Acord de Llicència Fiduciària per a incrementar el nivell legal dels vostres propis projectes, si us plau contacteu la Freedom Task Force per a cooperar.

Generalment, estarem contents de permetre aquesta mena d'usos, però ens agradaria saber, i també us demanem, que incloïu una nota referint-se a la font del document.

Retroalimentació

Es poden enviar suggeriments en general, comentaris i també preguntes sobre l'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) a fla@fsfeurope.org o contactant la Freedom Task Force de l'FSFE.

Rerefons

Guanyant popularitat, el Programari Lliure també s'enfronta a més i més qüestions legals. A diferència dels projectes privatius, que tendeixen a ser propietat d'una única empresa i llançats al cap de pocs anys, el Programari Lliure sovint té molts autors i s'usa durant molts anys. Alguns dels programes de Programari Lliure porten en un ús molt ample de 10 a 20 anys o fins i tot més.

Assegurar-se que aquests programes siguin segurs legalment per a usar-los i defendibles, fins i tot si els seus autors possiblement no es poden trobar o fins i tot han abandonat el planeta Terra, és un del temes a què s'enfronta la comunitat del Programari Lliure.

Recentment, hem vist també un increment de casos on el autors de Programari Lliure eren atacats només en terrenys legals per aconseguir que ell o ella canviés el nom d'un paquet de programari o que deixés de distribuir-lo completament. Com a comunitat, hem de trobar vies de defendre els nostres contribuïdors actius contra això.

Un altre tema és que més i més empreses fan anar projectes de Programari Lliure i demanen els desenvolupadors de cedir els seus drets de manera que aquestes empreses puguin vendre versions privatives d'aquesta peça de Programari Lliure.

Com que la gestió, les polítiques d'empresa i els mercats són sovint subjecte de canvis dràstics i ràpids, cap empresa pot garantir ja de mantenir una certa política durant 20 anys o més. Adicionalment, cap empresa està completament segura de no patir fallida o ser comprada per altres empreses.

També per aquesta raó, les empreses sovint no es refien que les altres «facin el que s'ha de fer» durant un llarg temps en el futur.

L'Acord de Llicència Fiduciària ajudarà amb totes aquestes qüestions permetent que l'FSFE tingui cura del manteniment legal i la protecció en l'àmbit de la seva Freedom Task Force.