Νομικό Τμήμα

Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA)

Τι είναι το FLA;

Το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (Fiduciary Licence Agreement, FLA) είναι μια μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει σε μια οντότητα να προστατέψει όλον τον κώδικα που δημιουργήθηκε για ένα έργο με τη συγκέντρωση των πνευματικών δικαιωμάτων (ή των αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης) για να εξουδετερώσει τον κατακερματισμό τους.

Αυτή η πρακτική επιτρέπει στα έργα να προστατέψουν τη νομική τους διατηρησιμότητα διατηρώντας τη δυνατότητα της επαν-αδειοδότησης και διασφαλίζοντας επαρκή δικαιώματα για να κατοχυρώσουν τις άδειες χρήσης δικαστικά. Ο μεταβιβάζων δεν χάνει το δικαίωμα στον κώδικα, καθώς το FLA επιστρέφει τα δικαιώματα της απεριόριστης μεταχείρισης/αποκλειστικής εκμετάλλευσης στον συγγραφέα. Το FLA εφαρμόζει επίσης ένα σύνολο αρχών για την εμπιστευτικότητα. Αν οι αρχές παραβιαστούν, όλα τα δικαιώματα και οι άδειες χρήσης αυτόματα εκπνέουν.

Οι δικαιούχοι του FLA μεταβιβάζουν το copyright της εργασίας τους, και σε χώρες όπου οι μεταβιβάσεις του copyright μιας εργασίας είναι αδύνατες, παραχωρούν στον θεματοφύλακα μια αποκλειστική άδεια (δείτε §1(1) για λεπτομέρειες). Συνεπώς το FLA σχεδιάστηκε και για τις χώρες όπου ισχύει το Ρωμαϊκό και για εκείνες στις οποίες ισχύει το Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο.

Το FLA χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας του FSFE. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για να μεταβιβάσει δικαιώματα σε τρίτους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το FLA με την αποστολή μηνύματος σε εμάς.

Συγγραφική ομάδα

Το FLA συντάχθηκε από τον Dr. Axel Metzger (ifross) και τον Georg Greve (FSFE) σε διαβουλεύσεις με διακεκριμένους διεθνείς νομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Συμβολή με διάφορους τρόπους στην εξέλιξη του FLA είχαν οι RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz, Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Muller και άλλοι. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση ταξινομήθηκε από τον Georg Greve και τον συντονιστή της FTF στο FSFE Shane M Coughlan με βάση τις παρατηρήσεις του Dr. Lucie Guibault από το Institute for Information Law στην Ολλανδία.