Fiduciary Licence Agreement (FLA)

[ Services ] [ Network ] [ Documentation ] [ Community ] [ About ] [ Contact ]

Vad är FLA?

Målet med Förfoganderättsavtalet (FLA) är att stärka den juridiska grunden för Fri Programvara genom att låta utvecklare av Fri Programvara göra FSFE deras förvaltare i alla juridiska frågor.

Principen för detta motsvarar den som FSF Nordamerika har använt för sina Copyright Assignments (CA) i GNU-projektet. Detta för att säkra den juridiska grunden på vilken flera Fria operativsystem vilar.

Som en del läsare vet så används i kontinentaleuropa en "Droit d'Auteur"-tradition (ekonomisk upphovsrätt) som på några punkter skiljer sig signifikant från den anglo-amerikanska upphovsrättstraditionen.

Genom att speciellt uppmärksamma dessa skillnader erbjuder Förfoganderättsavtalet en Europeisk syn på samma frågor som den amerikanska metoden med "Copyright Assignments".

Resultat

Förfoganderättsavtalet kan, summerat, sägas ge följande resultat:

Upphovsmän

Förfoganderättsavtalet utvecklades av RA Dr. Till Jaeger, Dr. Axel Metzger, Carsten Schulz (ifross) och Georg Greve (FSFE), tillsammans med andra personer som intresserat sig för den juridiska hållbarheten av Fri Programvara. Vid olika tillfällen i processen var Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Müller och andra involverade.

Användning

Förfoganderättsavtalet är Copyright 2002, 2003 Free Software Foundation Europe. På liknande sätt som GNU General Public License (GPL), ges alla rätten att kopiera och distribuera det, men att ändra det är inte tillåtet.

Om du vill göra FSFE din förvaltare genom att underteckna avtalet, skicka information om ditt projekt till fla@fsfeurope.org.

För Fri Programvaras juridiska säkerhet hoppas vi kunna erbjuda den här tjänsten till så många projekt som möjligt, men våra resurser är begränsade till det stöd vi får i form av frivilliga insatser och donationer. Eventuellt fövaltande bestäms därför från fall till fall.

Om du representerar en annan organisation som arbetar med Fri Programvara och vill använda Förfoganderättsavtalet för att stärka den juridiska ståndpunkten för egna projekt, skriv även då till fla@fsfeurope.org.

Generellt så kommer vi att tillåta sådan användning, men vi skulle vilja veta vad du vill göra och även att du inkluderar en notis som hänvisar till ursprungsvarianten av Förfoganderättsavtalet.

Kommentarer

Kommentarer och eventuella frågor om Förfoganderättsavtalet kan skickas till fla@fsfeurope.org.

Bakgrund

Fri Programvara, genom sin växande popularitet, gör fler juridiska frågor till mötes. Fri Programvara, till skillnad från proprietära programvaror som oftast ägs av ett enda företag och sedan överges efter ett par år, har ofta flera upphovsmän och används under många år. En del Fri Programvara som används idag är 10-20 år gamla, och ibland ännu äldre.

Att juridiskt säkra användningen och utvecklingen av dessa programvaror, även om dess upphovsmän inte gör att hitta, är en av de frågor som samhället kring Fri Programvara står inför.

Nyligen har vi även sett en ökning av fall där upphovsmän till Fri Programvara attackeras på juridiska grunder för att få honom eller henne att ändra namn på ett mjukvarupaket, eller helt upphöra med distributionen. Som ett samhälle måste vi hitta sätt att försvara våra bidragsgivare mot detta.

En annan fråga är att fler och fler företag utvecklar Fri Programvara och ber utvecklare att överge sina rättigheter för att företagen ska kunna sälja proprietära versioner av den Fria Programvaran.

Med de snabba förändringar som kan ske inom företagens ledning, policy och marknad, så kan inget företag garantera en satsning på en viss policy under 20 år eller mer. Företag löper dessutom hela tiden risken för konkurs eller uppköp av andra företag, med andra värderingar.

Av denna anledning så litar oftast inte företag att andra ska "göra rätt sak" för en längre tid.

Förfoganderättsavtalet kommer att lösa dessa frågor genom att göra det möjligt för FSF Europe

Speciellt den fjärde frågan får ökande betydelse genom offentliga bidrag till mjukvaruutveckling i Europa.