FTF: Freedom Task Force

[ ]

Freedom Task Force insanların Özgür Yazılım lisansını ve sunduğu faydaları öğrenmesini sağlamaya çalışan bir projedir. FTF eğitimle ilgili hizmetler sunar, altyapı işlerine yardımcı olur ve FSFE'nin hukukî işlerini yönetir. Çalışmaları daha çok Özgür Yazılımlar'ın düzgün kullanımına yoğunlaşmıştır.

Hedeflerimiz:

Yöntemlerimiz:

Olumlu, yapıcı diyalogun gücüne inanıyoruz ve Özgür Yazılımlar'ın uzun vadede sürekliliğini desteklemek için bu gücü kullanıyoruz. Bu desteğimizin içeriği olarak, sürekliliği olan projelerin nasıl oluşturulacağıyla ilgili hizmetler sunuyoruz. Diyalog ise Avrupa Hukuk Ağı'ndaki (European Legal Network) ve konferanslardaki etkinliklerimizin bir parçası halinde.

Üyelerimiz:

Freedom Task Force'un bir tam zamanlı yöneticisi ve İsviçre, Zürih'te bir yazıhanesi var. Lisans sorunlarını çözmek için gpl-violations.org projesiyle çalışıyoruz, ve bir çok Avrupa ülkesinde hukuk bürolarıyla işbirliği içindeyiz. FTF, talep olması halinde, hukuk uzmanı tavsiyesinde bulunuyor.

Güncel Haberler:

Temmuz 2009: Shane Coughlan, kendisi bir kaç yıldır FTF yöneticisiydi, görevini bırakıp Japonya'ya taşındı, orada da Özgür Yazılım konusunda çalışmalarına devam ediyor. FTF'nin uzun bir süredir katılımcısı olan Adriaan de Groot FTF yöneticiliği pozisyonunu devralacak. Ufak gelişmelerle ilgili raporlar için onun FTF günlüğüne uğrayın.

Nisan 2009: Gpl-violations.org işbirliğiyle bir lisans ihlâllerini bildirme ve çözme rehberi yayınladık. Bu rehber bir raporun nasıl hazırlanacağını, hangi bilgileri eklemenin daha faydalı olacağını açıklıyor ve projelerin ya da şirketlerin raporları aldıklarında neler yapabilecekleriyle ilgili öneriler sunuyor.