Our work

FSFE Právny tím - The Freedom Task Force

FSFE sa zaviazala pomáhať nájsť jednotlivcom, projektom, podnikom a štátnym orgánom právne informácie, odborníkov a podporu. Toto napĺňame poskytovaním podpory pre dodržovanie licencií, osvedčených postupov, prostriedkov verejného obstarávaniaa spravovania vrámci nášho tímu, v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami a prostredníctvom našej rozsiahlej siete kontaktov. Naším účelom je rozširovať znalosti, riešiť problémy a podporovať trvalý rast Slobodného Softvéru. Je naším potešením pomáhať Vám ako súčasť týchto činností.

Podpora dodržovania licencií

FSFE poskytuje podporu užívateľom, obchodníkom a štátnym orgánom ohľadom komerčeného a nekomerčného používania Slobodného Softvéru. Takisto pomáhame ľuďom, ktorí chcú nahlásiť porušenie licencií tým, že adresujeme problémy s ich dodržiavaním na trhu v spojení s gpl-violations.org

Podpora osvedčených postupov

FSFE poskytuje osvedčené praktiky pre projekty, spoločnosti a štátne orgány pri používaní Slobodného Softwaru tým, že podnecuje zdieľanie informácií, organizuje podujatia a priamo odpovedá na otázky.

Podpora spravovania

FSFE poskytujev vzájomné konzultácie pre projekty a podniky týkajúce sa procesov menežmentu, vývoja politík a organizačnej štruktúry, ktoré podporujú Slobodný Softvér.

Podpora verejného obstarávania

FSFE poskytuje vzájomné konzultácie štátnym orgánom týkajúce sa prístupov k obstarávaniu a verejným tendrom, ktoré umožňujú férovú súťaž, výber a prístupnosť Slobodnému Softvéru.

Sieť odborníkov

FSFE udržuje svetovo najrozisahlejšiu súkromnú, neutrálnu sieť právnych odborníkov v oblasti licencovania Slobodného Softvéru. Táto sieť poháňa diskusiu a vývoj znalostí okolo licencovania a právnych problémov, čím poskytuje unikátne forúm pre rozvoj. Takisto vedieme European Legal Network Conference, výročné podujatie pre rozpravy, diskusie a zdieľanie znalostí ohľadom aktuálnej situácie na trhu a plánovanej budúcnosti licencnií Slobodného Softvéru.

Zdieľanie znalostí

FSFE spravuje zbierku dokumentov týkajúcich sa právnych a licenčných otázok Slobodného Softvéru.

Vytváranie infraštruktúry

FSFE takisto poskytuje služby v oblasti vzdelávania a programov splnomocňovania pre oblasť autorského práva pre projekty Slobodného Softvéru. FSFE tvorí informácie o budovaní právnej infraštruktúry pre projekty Slobbodného Softvéru, týkajúce sa spravovania, autroského práv a ochranných známok.

Kontaktujte právny tím FSFE

Právny tím FSFE môžete kontaktovať ohľadom právnych problémov zaslaním správy na licence-questions@lists.fsfe.org.
Angličtina je našim preferovaným jazykom, avšak môžeme akceptovať a preložiť aj iné jazyky podľa potreby.