Νομικό Τμήμα

Καταγγελία και αποκατάσταση παραβιάσεων αδειών χρήσης

Δημοσίευση Armijn Hemel and    

Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει μερικές πρακτικές υποδείξεις για την επίλυση κοινών ζητημάτων συμμόρφωσης με άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Δεν πρόκειται για νομική συμβουλή και σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να έρθετε σε επαφή με ειδικό δικηγόρο.

Καταγγελία παραβίασης

Να είστε προσεκτικοί όταν καταγγέλλετε μια παραβίαση. Αιτιάσεις και υπόνοιες διατυπωμένες σε δημόσιους καταλόγους παραληπτών αλληλογραφίας προκαλούν αβεβαιότητα και συνεισφέρουν ελάχιστα στην επίλυση παραβιάσεων. Ελέγχοντας τα δεδομένα σας μπορείτε να βοηθήσετε τους ειδικούς να επιλύσουν παραβιάσεις γρήγορα.

Χρήσιμες καταγγελίες παραβίασης σε εταιρίες σχετικά με μια πιθανή παραβίαση σε προϊόν πρέπει να περιλαμβάνουν:

Χρήσιμες καταγγελίες παραβίασης σε οργανισμούς όπως ο gpl-violations.org ή η FTF πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Το όνομα και τον ιστότοπο του μέρους το οποίο ίσως να έχει παραβιάσει τον κώδικα
 • Την αιτία για την οποία πιστεύεται ότι υφίσταται η παραβίαση
 • Πρόσθετες υποδείξεις:

  Μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες παραβιάσεων στο:

  Χειρισμός μιας καταγγελίας παραβίασης

  Είναι σημαντικός ο προσεκτικός χειρισμός των καταγγελιών για παραβιάσεις. Η ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού εστιάζει στη δέσμευση της κοινότητας και τη σαφή επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντική η ανταπόκριση σε ζητήματα που καταγγέλονται, ακόμη και αν η απάντησή σας είναι σύντομη. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή της κλιμάκωσης.

  Εδώ είναι μερικά χρήσιμα βήματα:

  Παρακαλούμε έχετε υπόψη:

  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το πεδίο ερχόμενοι σε επαφή με την:

  Μπορείτε να βρείτε υποστήριξη σε μηχανικούς συμμόρφωσης ερχόμενοι σε επαφή με την:

  Αποτροπή μιας παραβίασης

  Ο καλύτερος τρόπος για την αποκατάσταση παραβιάσεων είναι η αποτροπή εμφάνισής τους.

  Χρήσιμες υποδείξεις:

  Χρήσιμες υποδείξεις για διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας:

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: