FTF: Richtlijnen voor het rapporteren en herstellen van licentieovertredingen

In dit document vindt u enkele praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende Vrije Softwarelicenties. Dit is geen juridisch advies. Als u twijfelt raden wij u aan een gekwalificeerd advocaat te raadplegen.

Overtredingen rapporteren

Wees voorzichtig als u overtredingen rapporteert. Beschuldigingen en verdachtmakingen op een publieke mailinglist leiden tot achterdocht en helpen een oplossing voor het probleem niet vooruit. Ga op zoek naar feitenmateriaal, zo kan je specialisten helpen bij het zoeken naar een snelle oplossing.

Bruikbare rapporten aan een bedrijf over een product dat eventueel in overtreding is, zouden zeker het volgende moeten bevatten:

Bruikbare rapporten aan organisaties zoals gpl-violations.org of de FTF zouden zeker het volgende moeten bevatten:

Bijkomende tips:

U kan rapporten sturen naar:

Reageren op een rapport

Als u een rapport krijgt van een licentieovertreding dient u bedachtzaam te handelen. Vrije Software wordt meestal ontwikkeld in geëngageerde gemeenschappen waar men de gewoonte heeft om ondubbelzinnig te communiceren. Dit betekent ook dat het belangrijk is om op zo'n melding te reageren. Dit kan initieel om een korte reactie gaan. Zo voorkomt u dat de zaak escaleert.

Hier volgen enkele nuttige stappen die u kan ondernemen:

Houdt de volgende zaken steeds in je achterhoofd:

Als u meer informatie wil over goede praktijken in verband met licenties kan u contact opnemen met:

Voor gespecialiseerde hulp met licentiesproblemen kan u contact opnemen met:

Licentieovertredingen voorkomen

De beste manier om overtredingen op te lossen is ze voorkomen.

Nuttige tips:

Nuttige tips voor het aankoopmanagement:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Over deze tekst:

Copyright (c) 2008 Armijn Hemel, Shane Coughlan

Dit werk is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported licentie.