Νομικό Τμήμα

Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα γνωριμίας

Το FSFE παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γνωριμίας σε έργα Ελεύθερου Λογισμικού.

Διοικητική υποστήριξη

Το FSFE μπορεί να βοηθήσει στην απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση ή τη χρήση αδειοδότησης Ελεύθερου Λογισμικού. Οι υπηρεσίες μας σε αυτήν την περιοχή εκτείνονται από την περιγραφή τυπικών δομών οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση κώδικα ως τη συνδρομή στις σχέσεις με την κοινότητα ή στην επίλυση ζητημάτων κώδικα εκτός νομικής συμμόρφωσης. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να βρείτε νομικούς και τεχνικούς ειδικούς για την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο.

Συμμόρφωση με άδειες χρήσης

Στο FSFE εργαζόμαστε με τους συνεταίρους μας στο gpl-violations.org για να επιλύσουμε ζητήματα αδειοδότησης που επηρεάζουν εμπορικά ή μη-εμπορικά έργα ή προϊόντα. Η δραστηριότητά μας σε αυτήν την περιοχή είναι αμιγώς εκπαιδευτική και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αξία του Ελεύθερου Λογισμικού.

Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA)

Το FSFE συντάσσει ένα ειδικό έγγραφο παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων το οποίο ονομάζεται Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA) και το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση από την ευρύτερη κοινότητα. Το FLA επιτρέπει σε μια οντότητα να προστατέψει όλον τον κώδικα που δημιουργήθηκε για μία εργασία ενοποιώντας τα πνευματικά δικαιώματα (ή τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης). Μπορούμε να βοηθήσουμε έργα ή επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να το υιοθετήσουν για δική τους χρήση.

Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας

Το FSFE χρησιμοποιεί το FLA για το δικό μας Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας. Αυτό επιτρέπει σε προγράμματα να μεταβιβάζουν πνευματικά δικαιώματα στο FSFE και το FSFE αντιμετωπίζει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει για αυτά, απελευθερώνοντας τους προγραμματιστές για να επικεντρωθούν στον προγραμματισμό σπουδαίων τεχνολογιών.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας απλά επικοινωνήστε μαζί μας.