Νομικό Τμήμα

Χρήσιµες συµβουλές εφαρμογής για χρήστες

Αυτές οι υποδείξεις µπορούν να σας βοηθήσουν να αντιµετωπίσετε κάποια συνηθισµένα προβλήµατα σε λογισµικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια χρήσης GNU GPL. Για λεπτοµερή και έγκυρη πληροφόρηση για την GNU GPL θα πρέπει να µελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις του FSF για την GNU GPL.

Αυτό το κείμενο δεν συνιστά νοµική συµβουλή. Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε νοµικό σύµβουλο.

Βασικές κατευθύνσεις

  1. Εξετάστε αν ένα αντίγραφο της άδειας χρήσης GNU GPL συνοδεύει το λογισμικό.
  2. Εξετάστε αν ένα αντίγραφο του πηγαίου κώδικα συνοδεύει το λογισμικό ή αν υπάρχει έγγραφη προσφορά για παροχή του πηγαίου κώδικα σε φυσικό μέσο όπως το CD ROM σε τιμή όχι μεγαλύτερη του κόστους παραγωγής και αποστολής.
  3. Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας δεν ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα μόνα πνευματικά δικαιώματα στο λογισμικό, αν αυτό περιέχει επίσης κώδικα δημιουργημένου από τρίτους.

Λεπτοµερέστερες κατευθύνσεις

  1. Εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στη σωστή έκδοση. Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να ανταποκρίνεται επακριβώς στην έκδοση του παρεχόμενου εκτελέσιμου (αντικειμενικού) κώδικα.
  2. Εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα κάθε παράγωγου έργου από τον υπαγόµενο στην GNU GPL κώδικα, όχι µόνο των στοιχείων GNU GPL τρίτων.
  3. Εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει τα απαραίτητα σενάρια εντολών για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.
  4. Αν το σύνολο των εργαλείων στο πακέτο είναι διαθέσιμο και περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας για αυτά τα εργαλεία είναι επίσης διαθέσιμος.

Αν ανησυχείτε ότι κάποιο λογισμικό που έχετε παραλάβει δεν τηρεί τους όρους της άδειας χρήσης GNU GPL, μπορείτε να κάνετε μια ανασκόπηση στις Συχνές Ερωτήσεις του FSF για την GNU GPL και στον Οδηγό HOW-TO του FSF για τη χρήση της GNU GPL. Αν υποπτεύεστε ότι η GNU GPL έχει παραβιαστεί μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FTF και θα σας βοηθήσουμε στην επίλυση του ζητήματος.