Nuttige tips voor gebruikers van software met GPL GPL

Deze tips kunnen u helpen om veel voorkomende problemen bij het gebruik van de GNU GPL licentie op te sporen. Voor meer officiële, gedetailleerde informatie over de GNU GPL leest u best de FSF GNU GPL FAQ.

Dit is geen juridisch advies. Bij twijfel kan u best een juridisch adviseur raadplegen.

Basisprincipes:

  1. Controleer of de GNU GPL-licentie samen met de software wordt geleverd.
  2. Controleer of de broncode samen met de software geleverd wordt of dat er een schriftelijk aanbod bijgevoegd is om deze te leveren op een fysieke drager, zoals een CD-ROM, voor een prijs die maximaal gelijk is aan de productie en de levering van de drager.
  3. Controleer of de verspreider van de software niet beweert dat hij de auteursrechten over de software heeft, als deze ook code bevat die door anderen werd geschreven.

Meer gedetailleerde richtlijnen:

  1. Controleer of de juiste versie van de broncode is bijgevoegd. De broncode moet van exact dezelfde versie zijn dan diegene die voor de geleverde uitvoerbare (object) code werd gebruikt.
  2. Controleer of de geleverde broncode ook de code bevat van alle afgeleide werken van GNU GPL-code, niet alleen de code van GNU GPL-onderdelen die van derden werd verkregen.
  3. Controleer of bij de broncode ook de scripts zijn toegevoegd die nodig zijn voor de compilatie en de installatie van het programma.
  4. Als de hulpprogramma's voor de compilatie meegeleverd worden, moet ook de broncode van de hulpprogramma's die verdeeld worden onder de GNU GPL-licentie (zoals de GCC compiler), beschikbaar zijn.

Als u bezorgd bent dat software die u ontving niet verdeeld werd volgens de voorschriften van de GNU GPL-licentie, controleer dan nog eens extra bij de FSF's GNU GPL FAQ en de FSF's HOW-TO voor het gebruik van de GNU GPL. Als u vermoedt dat de GNU GPL-voorwaarden overtreden worden, dan kan u contact opnemen met de FTF, wij zullen dan helpen om de problemen op te lossen.