Νομικό Τμήμα

Χρήσιµες συµβουλές εφαρμογής για προμηθευτές

Αυτές οι χρήσιμες συµβουλές µπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κάποια κοινά ζητήματα κατά τη διάθεση λογισµικού που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια χρήσης GNU GPL. Για έναν πλήρη και έγκυρο οδηγό διάθεσης λογισμικού με την GNU GPL θα πρέπει να µελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις του FSF για την GNU GPL και τον Οδηγό HOW-TO του FSF για τη χρήση της GNU GPL.

Αυτό το κείμενο δεν συνιστά νοµική συµβουλή. Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε νοµικό σύµβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις

 1. Εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι διαθέσιμος στους χρήστες.
 2. Εξετάστε εάν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού και αν συμπεριλαμβάνετε Ελεύθερο Λογισμικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι παρέχετε κατάλληλη αναγνώριση.
 3. Εξετάστε αν διανέμετε τη σωστή έκδοση του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται, πρέπει να είναι ακριβώς ο πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του εκτελέσιμου (δυαδικού).
 4. Εξετάστε εάν συµπεριλαµβάνετε τον πηγαίο κώδικα κάθε παράγωγου έργου από τον υπαγόµενο στην GNU GPL κώδικα που χρησιμοποιείτε, όχι µόνο των υπό GNU GPL στοιχείων τρίτων.
 5. Εξετάστε αν περιλαµβάνετε επίσης τα απαραίτητα σενάρια εντολών για τον έλεγχο της µεταγλώττισης και εγκατάστασης.
 6. Αν το σύνολο των εργαλείων στο πακέτο είναι διαθέσιμο και περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), εξετάστε αν ο πηγαίος κώδικας για αυτά τα εργαλεία είναι επίσης διαθέσιμος.

Πριν από τη διανοµή του προϊόντος

 1. Εξετάστε αν τα συμβόλαια αγοράς απαιτούν από τους προμηθευτές να γνωστοποιήσουν την παρουσία λογισμικού που υπάγεται στην GPL.
 2. Εξετάστε αν οι προμηθευτές σας παρέχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να εφαρμόσετε την άδεια χρήσης GNU GPL.
 3. Βοηθάει να βεβαιωθείτε ότι αν οι προμηθευτές σας δεν εφαρμόζουν την GPL, συμφωνούν να επανορθώσουν εγκαίρως.

Κατά τη διανοµή του προϊόντος

 1. Βεβαιωθείτε ότι ένα αντίγραφο της άδειας χρήσης GNU GPL συνοδεύει το προϊόν.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ένα αντίγραφο του πηγαίου κώδικα συνοδεύει το προϊόν ή ότι έχετε συμπεριλάβει έγγραφη προσφορά να προμηθεύσετε τον πηγαίο κώδικα σε φυσικό μέσο, όπως το CD ROM σε τιμή όχι μεγαλύτερη του κόστους παραγωγής και αποστολής.
 3. Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να προσφέρετε έναν υπερσύνδεσμο για λήψη του πηγαίου κώδικα αντί της έγγραφης προσφοράς για αποστολή του πηγαίου κώδικα σε φυσικό μέσο. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη γραπτή προσφορά με μια παραπομπή στον ιστοχώρο με τον υπερσύνδεσμο για τη λήψη. Αυτή η πρακτική μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αιτημάτων για τον πηγαίο κώδικα.
 4. Θυμηθείτε ότι αν διανέμετε κώδικα μηχανής (δυαδικά, εκτελέσιμα αρχεία) μέσω του Διαδικτύου, τότε πρέπει επίσης να φιλοξενείτε τον πηγαίο κώδικα σε εξυπηρετητή η λειτουργία του οποίου είναι ευθύνη δική σας ή κάποιου με τον οποίο έχετε ρητή διευθέτηση.

Μην παραλείψετε να κάνετε μια ανασκόπηση στον Οδηγό HOW-TO του FSF για τη χρήση της GNU GPL. Είναι σύντομος, σαφής και εξηγεί επακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε όταν διανέμετε κώδικα υπαγόμενο στην άδεια χρήσης GNU GPL.