empowering users
to control technology

Nuttige tips voor leveranciers van software

Deze tips kunnen u helpen om veel voorkomende problemen met het verdelen van software, die code onder de GNU GPL bevat, te voorkomen. Voor meer officiële, gedetailleerde informatie over de GNU GPL leest u best de FSF GNU GPL FAQ en de FSF's HOW-TO for using the GNU GPL.

Dit is geen juridisch advies. Bij twijfel kan u best een juridisch adviseur raadplegen.

Basisprincipes:

 1. Controleer of de broncode van de software beschikbaar is voor de gebruikers.
 2. Controleer of u het auteursrecht hebt over de software, als u Vrije Software gebruikt met een auteursrecht bij een derde partij, geef hen dan het gepaste respect.
 3. Controleer of u de juiste versie van de broncode verdeelt. De broncode die u verspreidt, moet dezelfde zijn als de code die u gebruikte om het uitvoerbaar bestand te compileren.
 4. Controleer of u de broncode toevoegt van alle afgeleide werken van GNU GPL-code die u gebruikt, niet alleen de componenten die geleverd werden door een derde partij.
 5. Controleer of u alle scripts meelevert die nodig zijn om het programma te compileren en te installeren.
 6. Als u hulpprogramma's, die verdeeld worden onder de GNU GPL(zoals de GCC compiler), mee verspreidt, controleer dan of ook de broncode van deze hulpprogramma's mee verdeeld wordt.

Voordat u het product levert

 1. Controleer of uw aankoopcontracten de leveranciers verplichten om al de gebruikte GPL-software bekend te maken.
 2. Controleer of uw leveranciers al het nodige materiaal ter beschikking stellen zodat je zelf in regel bent met de GNU GPL-licentie.
 3. Het is handig als je de garantie hebt dat je leverancier bij een eventuele overtreding van de GPL-voorwaarden, deze tekortkoming zo snel mogelijk zal opheffen.

Levering van het product

 1. Zorg ervoor een kopie van de GNU GPL-licentie samen met het product te leveren.
 2. Zorg ervoor dat u de broncode meelevert met een product ofwel een geschreven aanbod meelevert om de broncode te leveren op een fysieke drager, zoals een CD-ROM, tegen maximaal de kostprijs van de productie en de levering van de drager.
 3. Denk er aan dat het aanbieden van een link waar je de broncode kan downloaden niet geldt als vervanging voor de belofte om de broncode op een drager te leveren. U mag bovenop de schriftelijke belofte wel zo'n link aanbieden. Dit kan de vraag naar het leveren van zo'n drager sterk verminderen.
 4. Als je uitvoerbare bestanden verdeelt via het internet moet je de broncode van de bestanden ter beschikking stellen op een server die je zelf controleert of die gecontroleerd wordt door iemand waarmee je expliciete afspraken hebt gemaakt.

Vergeet niet om deFSF's HOW-TO voor het gebruik van de GNU GPL te lezen. Het is een korte en duidelijke tekst, die heel precies omschrijft wat je moet doen om code onder de GNU GPL-licentie te verdelen.