Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Please note: This project has been discontinued.

GNU Business Network

A major role of Free Software Foundation Europe will be to provide maintenance and services for the GNU Business Network which is being planned right now. For more information about the GNU Business Network we recommend taking a look at the GBN discussion list - this is where all the information is right now.