SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Please note: This project has been discontinued.

GNU Business Network

In de planning van het GNU Business Network project, waar momenteel aan gewerkt wordt, is voor de Free Software Foundation Europe een belangrijke taak voorzien in het ondersteunen van het project en in het leveren van diensten. Als u meer informatie wil over het GNU Business Network, kan u best een kijkje nemen in de archieven van de GBN mailinglists - dat is de plaats waar momenteel alle informatie te vinden is.