SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Warning: This page may be out of date with the alkuperäinen teksti. Please use this page to see how you can help with translations, and other things.

EU: Yhtenäispatentti

Mikä on yhtenäispatentti?

Nykyään henkilön tai yrityksen, joka haluaa monopolin jonkin idean suhteen Euroopassa, täytyy hakea patenttia kaikissa 27 jäsenvaltiossa erikseen.

Yhtenäismarkkinat, jossa ihmiset ja tavarat voivat vapaasti liikkua rajojen yli, on eräs Euroopan Unionin keskeisistä ideoista. Käytännössä monia rajoituksia on vielä olemassa. Tarve hakea patenttia monessa EU-maassa nähdään usein tällaisena rajoituksena. Patentin omistajat eivät pidä siitä, että he joutuvat kääntämään hakemuksensa jokaisen jäsenvaltion kielelle ja noudattamaan kunkin maan erilaisia määräyksiä.

Euroopan komissio muun muassa on vuosia yrittänyt rakentaa patenttijärjestelmää, joka kattaisi koko unionin, yhtenäispatenttia.

Tämä prosessi on osoittautunut yllättävän hankalaksi. EU:n jäsenvaltiot ovat kiistelleet kaikenlaisista kysymyksistä. Jonkin aikaa väännettiin siitä, että mitä kieltä patenttihakemuksissa tulisi käyttää.

Eräs este poistui kesäkuussa 2012, kun Euroopan Neuvosto viimein päätti, missä uuden järjestelmän toimisto tulisi sijaitsemaan.

Miksi yhtenäispatentti on ongelmallinen?

Yhtenäiseurooppalainen patenttijärjestelmä tehostaisi luultavasti järjestelmää patentin omistajien ja patentin hakijoiden kannalta. Mutta ongelma on yksityiskohdissa.

Nykyisessä ehdotuksessa on seuraavat ongelmat:

Ei oikeusturvaa: Euroopan patenttivirasto (EPO) paitsi myöntää patentin, mutta myös tekee viimekädessä päätöksen siitä, pysyykö se voimassa, jos siitä valitetaan. EPOn oikeusistuin ei omaa laaja näkökulmaa patenttien sosiaalisiin vaikutuksiin.
Vaadimme että Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) on korkein auktoriteetti valituksia käsiteltäessä.
Ohjelmistopatentit: Ohjelmistopatentit haittaavat vakavasti Euroopan teknologiayrityksiä. EPO on vuosikausia myöntänyt ohjelmistopatentteja, vaikka ne ovat laittomia Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaan. Yhtenäispatentti korostaisi tätä ongelmaa.
Vaadimme että nykyinen ehdotus eksplisiittisesti kieltää ohjelmistopatentit.
Luopuminen innovaatiopolitiikasta: Patentit ovat työkalu innovaation edistämiseksi. Eurooppa tarvitsee aktiivisemman innovaatiopolitiikan. Nykyisessä ehdotuksessa EU ojentaa osan itsehallinto-oikeuttaan organisaatiolle, jota se ei hallitse, Euroopan patenttivirastolle.
Vaadimme että Euroopan innovaatiopolitiikan suunnan määrää tulevaisuudessakin demokraattisesti valittu Euroopan parlamentti.

Tartu toimeen

Syyskuun 17. ja 18. päivä Euroopan parlamentin lakivaliokunta (JURI) keskustelee nykyisestä patenttiehdotuksesta. Auta meitä tiedottamaan tämän valiokunnan jäseniä yhtenäispatentin ongelmista ja pyydä heitä tukemaan meidän vaatimuksiamme.

Tämä käy helposti. Etsi omaa maatasi edustava Euroopan parlamentin jäsen (MEP), joka on lakivaliokunnassa ja kerro heille vaatimuksistamme. Voit käyttää tätä verkkosivua MEPpien etsimiseen ja heille soittamiseen. Täältä löydät ehdotettuja lähestymistapoja yhteydenottoon.

Voit myös liittyä tukijaksi tai lahjoittaa auttaaksesi FSFE:tä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti asian puolesta.

Lisää aiheesta