Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Contribute

Information for Designers

We have established a team of designers working on projects promoting Free Software, streamlining FSFE's graphical expression, and offering support to other Free Software projects. You can reach this team at their mailing list.

Navigation