Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

Contribute

Information for Editors

The editors team is responsible for editing and proofreading content published by the Free Software Foundation Europe. We write new articles, press releases, and opinion pieces about the most pressing Free Software issues. Contribute your command of English to the Free Software movement by joining our editorial team.

Becoming an FSFE editor: