Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Contribute

Information for Editors

The editors team is responsible for editing and proofreading content published by the Free Software Foundation Europe. We write new articles, press releases, and opinion pieces about the most pressing Free Software issues. Contribute your command of English to the Free Software movement by joining our editorial team.

Becoming an FSFE editor: