FSFE for frihet, ikke redsel

Ved å støtte fri programvare gjør Free Software Foundation Europe (FSFE) det mulig for alle å ta en uavhengig, aktiv og ansvarsfull rolle i informasjonssamfunnet. Men sensur av innhold, brudd på prinsippet om nettnøytralitet og økende overvåking på internett utgjør en stor trussel for våre mål. FSFE ber derfor alle å delta i markeringen av den verdensomspennende aksjonsdagen «Freedom Not Fear» nå førstkommende lørdag 11. oktober.

«Fri programvare tillater oss å bruke [...] programvare for ethvert formål; å studere det, å tilpasse det våre behov og å distribuere forbedrede versjoner til almenheten. Dersom våre rettigheter gradvis innskrenkes ved tvilsomme lovendringer kan vi ende opp i den absurde situasjonen hvor vi ikke uten å bryte loven vil være i stand til å håndheve disse fire frihetene», advarer Matthias Kirschner, visekoordinator for FSFE i Tyskland.

I Tyskland vil hoveddemonstrasjonen for aksjonsdagen «Freedom Not Fear» starte kl. 14 på Alexanderplatz i Berlin. Aksjonen arrangeres av AK vorrat (Datalagringsarbeidsgruppe i Tyskland) og blir støttet av over ett hundre organisasjoner i Tyskland alene. Demonstrasjoner blir også organisert i 21 andre land omkring i verden, som for eksempel i Paris, Stockholm, London, Sofia og Luxenburg. Kunsteriske aksjoner relatert til aksjonsdagen vil skje i Roma og i Zürich, og debatter er blant annet planlagt i Washington, D.C. I Nederland vil aksjonene foregå under banneret «Volkopstand 2008» (Folkeoppstand 2008). I Haag planlegges en demonstrasjon på plassen foran det nederlandske parlamenets andre kammer, og etterfølges av forskjellige aktiviteter som et «piratmarked» og diskusjon i grupper.

Mer informasjon om aksjonene som planlegges verden over finner du på «Freedom Not Fear»s vevside.

Om Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell organisasjon som er aktiv i mange europeiske land og som er involvert i en rekke globale aktiviteter. Tilgang til programvare bestemmer deltakelse i et digitalt samfunn. For å sikre mulighet for å delta i informasjonssamfunnet, og konkurranse, er Free Software Foundation (FSFE) opptatt av å fremme fri programvare, som definert av friheten til å bruke, studere, ednre og kopiere. På grunnlag av dette ble FSFE stiftet i 2001 for skape bevissthet omkring disse sakken, for å sikre fri programvare politisk og juridisk, og for å gi folk frihet ved å støtte utviklingen av fri programvare.

Du vil finne mer informasjon om arbeidet til FSFE på https://fsfe.org/.

Kontakt

Andre måter å komme i kontakt med FSFE.