FSFE steunt Freedom not Fear

De Free Software Foundation Europe (FSFE) ondersteunt Vrije Software zodat elke burger een onafhankelijke, actieve en verantwoordelijke rol kan spelen in onze informatiemaatschappij. Maar! Censuur, schendingen van het net neutraliteitsbeginsel en alsmaar meer controle op onze online activiteiten, bemoeilijken ons werk. De FSFE vraagt daarom om deel te nemen aan de wereldwijde actiedag "Freedom Not Fear", nu zaterdag 11 oktober.

"Vrije software garandeert ons het recht software te gebruiken voor om het even welk doel, het recht de software te bestuderen, aan te passen aan onze behoeften en tevens het recht om deze verbeterde software opnieuw te verdelen. Maar! Nu onze burgerrechten steeds meer beknot worden door bedenkelijke wetgeving kunnen we in de absurde situatie terechtkomen waar we niet langer gebruik zullen kunnen maken van die vier vrijheden zonder de wet te overtreden", waarschuwt Matthias Kirschner, Duits afgevaardigd coördinator voor de FSFE.

In Duitsland begint de hoofdactiviteit van de "Freedom Not Fear" dag om 14:00 uur op de Alexanderplaats in Berlijn, Duitsland. Het evenement wordt georganiseerd door AK Vorrat (Duitse werkgroep voor Date retentie) en wordt alleen in Duitland al ondersteund door meer dan honderd organisaties. Ook in 21 andere landen worden acties gehouden. Parijs, Stockholm, Londen, Sofia en Luxemburg zijn maar enkele van de vele steden waar evenementen worden georganiseerd. Artistieke evenementen die in verband staan met deze actiedag worden in Rome en Zürich georganiseerd. In Washington, D.C. worden er ook debatten gehouden. In Nederland worden er evenementen gehouden onder de vlag van "Volksopstand 2008". In Den Haag is een demonstratie gepland op het groot plein voor de tweede kamer van het Nederlande Parlement die moet uitmonden in verschillende verwante evenementen zoals een "privacy markt" en verschillende debatten.

U kan meer informatie vinden over de wereldwijd geplande activiteiten op de "Freedom Not Fear" web site

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

U kan meer informatie vinden over de activiteiten van de FSFE op https://fsfe.org/.

Contact

U kan op verschillende wijzen de FSFE contacteren.