Το FSFE για Ελευθερία Όχι στο Φόβο

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE) υποστηρίζει το Ελεύθερο Λογισμικό ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να έχει έναν ανεξάρτητο, ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην κοινωνία της πληροφορίας. Ωστόσο, η λογοκρισία στο περιεχόμενο, οι παραβιάσεις της αρχής της 'Δικτυακής Ουδετερότητας' και η αυξανόμενη online επιτήρηση δεν ταιριάζουν με αυτούς τους στόχους. Το FSFE συνεπώς καλεί σε συμμετοχή στην διεθνή ημέρα δράσης "Ελευθερία Όχι στο Φόβο", αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

"Το Ελεύθερο Λογισμικό μας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τέτοιο λογισμικό για οποιοδήποτε σκοπό, να το μελετάμε, να το προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας και να ανακοινώνουμε δημόσια βελτιωμένες εκδόσεις. Ωστόσο, αν τα αστικά μας δικαιώματα όλο και περισσότερο περιστέλλονται από αμφισβητούμενα νομοθετήματα, μπορεί να καταλήξουμε στην παράλογη κατάσταση να μη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τέσσερις ελευθερίες χωρίς να παραβιάσουμε το νόμο", προειδοποιεί ο Matthias Kirschner, ο Γερμανός Αναπληρωτής Συντονιστής για το FSFE.

Στη Γερμανία, η κύρια διαδήλωση για την ημέρα "Ελευθερία Όχι στο Φόβο" αρχίζει στις 14:00 στην Alexanderplatz στο Βερολίνο, Γερμανία. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την AK Vorrat (Γερμανική Ομάδα Εργασίας για τη Διατήρηση της Κυριότητας στα Δεδομένα (German Working Group on Data Retention) και έχει την υποστήριξη πάνω από εκατό οργανισμών μόνο στη Γερμανία. Διαδηλώσεις γίνονται και σε πόλεις σε άλλες 21 χώρες, όπως στο Παρίσι, Στοκχόλμη, Λονδίνο, Σόφια και Λουξεμβούργο μεταξύ άλλων. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την ημέρα δράσης θα γίνουν σε Ρώμη και Ζυρίχη και εκδηλώσεις - συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον. Στην Ολλανδία, θα γίνουν εκδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα "Volksopstand 2008" (Λαϊκή Εξέγερση 2008). Στη Χάγη, μια διαδήλωση έχει προγραμματιστεί στην πλατεία μπροστά από την Αίθουσα των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή) του Ολλανδικού Κοινοβουλίου και μετά θα ακολουθήσουν διάφορες σχετικές δραστηριότητες όπως η 'αγορά ιδιωτικότητας' και ημερίδες διαλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες για προγραμματισμένες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο "Freedom Not Fear".

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org/.

Επικοινωνία

Άλλοι τρόποι να έρθετε σε επαφή με το FSFE.