Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

FSFE has sent input to the European Commission on its upcoming seven-year flagship program for research funding. Under the "Horizon 2020" program, the European Commission will support research and development in Europe with 80 billion Euro from 2014 to 2020.

The goal of FSFE's contribution is to help the EC maximise the social value Europeans obtain from the Horizon 2020 program, which is funded out of the taxes they have paid.

Key points of FSFE's input:

FSFE will continue to engage with the European institutions in order to support the development of Horizon 2020.