Introduktion till Fri programvara

Stars

Åtkomst till programvara avgör vem som kan delta i ett digitalt samhälle. Fri programvara ger dig friheterna att använda, studera, dela med sig av, och förbättra programvara. Detta tillåter lika deltagande och påverkar flera aspekter av ett modernt samhälle. Dessa sektioner introducerar Fri Programvaras roll inom nyckelområden och tillhandahåller länkar till ytterligare information.