SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Uudised

Riik ei järginud veebistandardeid, ettevõtet ähvardavad 5600 euroni küündivad trahvid

Avaldatud:

Slovakkia seadus, mille eesmärk oli vähendada bürokraatiat, on viinud ebaõigluseni. Nimelt on Slovakkia riik ette näinud, et teatud seadusega pandud kohustusi saab täita vaid elektrooniliselt. Kuid selleks ette nähtud veebirakendus ei võimalda osal kodanikest kohustusi täita, kuna rakendus pole ühilduv ning töötab vaid ühe tootja tarkvaral. Kuna puuduvad mitteelektroonilised alternatiivid, siis on Slovakkia sisuliselt ette näinud, et tuleb kasutada kindla tootja kindlat toodet. Kellel koopiat polnud, pidi selle omandama. Slovakkia tekstiiliimportijat, kes oli arvamusel, et riik ei peaks sundima teda kasutama oma äri ajamiseks kindlat tarkvara, ning täitis oma seadusliku kohustuse paberil, ähvardab nüüd 5600 euro suurune trahv.

Slovakkia maksuametnikud on ettevõttele EURA Slovakia s.r.o., mis esitas oma igakuised maksudeklaratsioonid paberil, teinud juba 12 trahvi. Ettevõte ei esitanud oma maksudeklaratsioone elektrooniliselt, kuna see oli võimatu: riigi veebirakendus töötas vaid Microsofti operatsioonisüsteemil Windows koos Microsofti veebilehitsejaga Internet Explorer. Ükski konkureeriv operatsioonisüsteem, näiteks Apple, GNU/Linux, BSD-d, polnud võimeline riigi rakendust jooksutama.

Slovakkia maksuamet on seeläbi muutnud konkureerivate toodete kasutajate jaoks võimatuks nende kohustuste täitmise, mis neil riigi ees on. "Olukord on absurdne. Kui mõni teine avaõiguslik asutus otsustab kasutada tarkvaralahendust, mis töötab vaid Apple'i tarkvaral, kas siis peavad kõik ostma Apple'i tooted lihtsalt selleks, et seadusega pandud kohustusi täita? Kui palju erinevaid tooteid peavad kodanikud ja ettevõtjad ostma, et täita kõiki erinevaid seadusi?" küsib FSFE juriidika rakkerühma liige Martin Husovec, kes aitab nüüd Slovakkia ettevõttel trahve kohtus vaidlustada.

Irooniliselt on Slovakkia maksuameti hooletus bürokraatia vähendamise asemel hoopis ettevõtetele lisakomplikatsioone tekitanud. Lisaks tõstatab EURA juhtum ka küsimuse, miks peaks riik mõne kindla tootja operatsioonisüsteemi reklaamima. Selline tegevus ohustab konkurentsi, suurendab väikeettevõtete kulusid ning viib sotsiaalse ebaõigluseni, nagu on juhtunud käesoleval juhul. Kui riik nõuab elektroonilist vormi kui ainust võimalust seadust täita, siis peab riik pakkuma lahendust, mis töötab mitmel platvormil ning on kättesaadav kõigile. Riigi ülesanne on olla olemas kõigi, mitte vaid üksikute väljavalitute jaoks.

Loe lisa…