SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nyheter

Staten försummade Webbstandarder, företag står nu inför 5600 euro i böter

Publicerat:

I Slovakien har en lag för att minska byråkrati lett till orättvisa. Staten har etablerat en elektronisk lösning som det enda sättet att uppfylla vissa lagstadgade skyldigheter. Men den särskilda webblösningen utesluter vissa medborgare från användning eftersom den inte är driftskompatibel och bara körs på programvara från en leverantör. I frånvaro av ett icke-elektroniskt alternativ innebär detta att staten i själva verket föreskrivit användning av en viss produkt från en viss leverantör. De som inte ägde en kopia, var tvungna att köpa en. En Slovakisk textilimportör ansåg att staten inte skall tvinga honom att använda en viss programvara för sin verksamhet och uppfyllde sin rättsliga skyldighet på papper. Nu står bolaget står inför 5600 euro i böter.

Den slovakiska Skattemyndigheten har redan förelagt 12 böter till EURA Slovakia, s.r.o., som lämnade sina månatliga skattedeklarationer på papper, eftersom användningen av elektroniska blanketter var omöjlig då statens webbprogram bara fungerade på Microsofts Windows-operativsystem tillsammans med Microsoft Internet Explorer. Samtliga andra konkurrerande operativsystem som Apple, GNU/Linux, BSDs kunde ej köra statens programvara.

Den slovakiska Skatteförvaltningen har därför uteslutit medborgare som använder konkurrerande produkter från att fullgöra sina skyldigheter gentemot staten. "Denna situation är absurd. Om ett annat offentligt organ beslutar att använda en lösning som endast fungerar med Apple för dess offentliga tjänster, ska då alla köpa Apples produkter bara för att fullgöra denna rättsliga förpliktelse? Hur många olika produkter måste medborgare och företag köpa bara för att uppfylla alla de olika lagarna? " frågar Martin Husovec, ledamot av FSFE Legal som nu hjälper det slovakiska företaget överklaga böterna vid domstolen.

Ironiskt nog, i stället för att minska byråkratin, har denna försummelse bara lagt till ytterligare komplikationer för företagen. Dessutom väcker detta "EURA-fall" frågan om varför staten bör främja någon leverantör av operativsystem över huvud taget. Det skadar bara konkurrensen och ökar kostnaderna för småföretagen och leder till sociala orättvisor som i detta fall. Om staten kräver elektroniskt format som det enda sättet att respektera lagen, är den också skyldig att erbjuda flera plattformar för att skapa en lösning för alla. Det är statens uppgift att vara här för alla och inte bara för utvalda medborgare.

Mer information om EURA-fallet på följande länk: https://fsfe.org/news/2012/news-20120509-02.html