SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Warning: This page may be out of date with the alkuperäinen teksti. Please use this page to see how you can help with translations, and other things.

Uutiset

Helsingin kaupunki tahtoo pitää ohjelmistohankintojen kulut salaisina

, :

Helsingin kaupungin tietotekniikkaosasto esitti kaupunginhallitukselle antamassaan raportissa, että OpenOfficeen siirtyminen maksaisi yli 21 miljoonaa euroa. FSFE teki 10.4.2012 tietopyynnön, jossa kaupungilta pyydettiin lisätietoja siitä, miten näin korkeaan lukuun oli päädytty laskettaessa kustannuksia OpenOfficen (nyt LibreOffice) käyttöönotosta kaupungin työasemilla. Helsingin kaupunki kieltäytyi nyt julkaisemasta mitään lisätietoja laskelmasta tai siinä käytetyistä muuttujista.

"Salailu on pettymys. Jos joku odotti Helsingiltä käytännönläheistä arviota vapaiden ohjelmistojen kustannuksista ja hyödyistä, joutuu hän nyt arvioimaan uudelleen näkemyksiään," sanoo Otto Kekäläinen FSFE: Suomen koordinaattori. Kaupungin hallinto väittää, että sen arviot perustuvat kaavaan, joka on sen laatineen konsultin liikesalaisuutta.

Vaikka jouduttaisiin myöntämään, että liikesalaisuudet ovat tärkeämpiä kuin Helsingin kansalaisten tarpeet, kaupungin tulisi silti julkaista numerot ja muuttujat, joita kaavaan laitettiin. Tämä voisi sisältää esimerkiksi käyttäjäkohtaiset kustannukset tai vuosittaiset tukipalvelujen kustannukset. "Jos Helsinki ei kerro miten näihin numeroihin päädyttiin, kuinka kukaan voi ottaa heidän laskelmansa vakavasti", kysyy Kekäläinen.

Johanna Sumuvuori, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, on ajanut laajempaa vapaiden ohjelmistojen käyttöä kaupunginhallinnossa vuodesta 2010. Yhdessä 50 muun Helsingin kaupunginvaltuutetun kanssa hän vaatii uudessä aloitteessa 13.6.2012 kaupunkia tarjoamaan käyttäjille vähintäänkin ajan tasalla olevan LibreOffice-toimisto-ohjelmiston nykyisen suljetun ohjelmiston rinnalla.

Vuoden 2011 aikana Helsingin kaupunki suoritti pilottiprojektin, jossa vapaita ohjelmistoja kokeiltiin rinnakkaisena toimisto-ohjelmistona kaikissa kaupungin 21 000 työasemassa ja ainoana toimisto-ohjelmistona 600 luottamushenkilöille tarjotussa kannettavassa tietokoneessa. Kun pilottiprojekti loppui joulukuussa 2011, kaupungin raportti väitti, että OpenOfficen/LibreOfficen käyttö maksaisi 70% enemmän kuin nykyisen suljetun toimisto-ohjelmiston käyttö.

FSFE:n analyysi osoittaa useita vakavia heikkouksia sekä pilottiprojektissa että raportissa. Vaikka kaupungin väitteet vaikuttavat epärealistisilta, Helsingin hallinto kieltäytyy antamasta mitään lisätietoja siitä, miten luvut laskettiin.

FSFE toteuttaa seurantaa, jolla edistetään julkisen sektorin hankintakäytäntöjä Suomessa. Julkisen sektorin organisaatiot tekevät usein virheitä tarjouspyynnöissään, sillä ne pyytävät tiettyjä brändejä ja tuotemerkkejä, jolloin kilpailijat asetetaan heikompaan asemaan. FSFE työskentelee julkisten organisaatioiden kanssa korjatakseen tarjouspyyntöjen virheet, jolloin voidaan levittää parhaita käytäntöjä, joiden avulla todellista kilpailua lisätään ja näin parannetaan hinnan ja laadun suhdetta.

FSFE työskentelee yleisen edun puolesta. Toiminnalle voi antaa tukensa sivulla fsfe.org/support.

Yhteystiedot

Suomi

Otto Kekäläinen
FSFE:n paikalliskoordinaattori, Suomi
otto@fsfe.org
+358 44 566 2204

Kansainvälinen

Karsten Gerloff
FSFE:n puheenjohtaja
gerloff@fsfe.org
+49 176 9690 4298

Jos haluat jatkossa lisää FSFE:n lehdistötiedotteita, tilaa tiedotteet sivulta https://fsfe.org/press.