SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

This translation may be out of date with the originaaliga. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Uudised

Avalik kiri vabadusest ja Interneti-hääletusest Vabariigi Valimiskomisjonile

Avaldatud:

FSFE on saatnud Vabariigi Valimiskomisjonile (VVK) riiklikku Interneti-hääletuse süsteemi käsitleva avaliku kirja. Me palume, et valimiskomisjon avaldaks valimiste raames kasutatava tarkvara vaba tarkvarana.

"Meie eesmärk on kindlustada Eesti Vabariigi kodanike vabadus ja privaatsus ning parandada valimisprotsessi turvalisust," ütleb Euroopa Vaba Tarkvara Fondi president Karsten Gerloff.

Eesti Vabariik on kasutanud Interneti-hääletust üldvalimistel alates 2005. aastast. Kahjuks on hääletussüsteemi tehnoloogia aga jätkuvalt kinnine. Kohalikud aktivistid suutsid hiljuti veenda VVK-d avaldama mitte-vaba litsentsi alusel lähtekoodi teatud osale tarkvarast, kuid antud litsents ei luba levitada tuletatud teoseid ega ärilist kasutust. Sellised meelevaldsed piirangud riikliku rahastusega arendatud tarkvarale on takistuseks turvalisuse alasele uurimistööle.

Süsteemi olulised komponendid jäävad üldsusele täiesti tundmatuks. Üks neist osistest on kliendipoolne hääletusrakendus, mis tuleb alla laadida ning käivitada hääletaja arvutis," selgitab Heiki Ojasild, FSFE Vennaskonna esindaja FSFE peaassamblees. "Puuduvad tagatised, et see laialt levitatav must kast toimib vastavalt valijate ootustele elik austab nende privaatsust või tahet."

Kuna lähtekood ei ole saadaval ja kliendipoolne hääletusrakendus ei rajane avatud standarditel, siis on valija ühtlasi sunnitud kasutama mõnda valimiskomisjoni poolt toetatud opsüsteemidest.

Euroopa Vaba Tarkvara Fond juhib VVK tähelepanu olemasolevatele probleemidele ning nende võimalikele lahendustele. FSFE pakub valimiskomisjonile omapoolset tuge ning loodab siiralt kaasa aidata, et tehnoloogilise arengu tagaajamise nimel ei hüljataks vabadust, privaatsust ega valimiste usaldusväärsust.