SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

News

EU će finansirati pregled koda slobodnog softvera

on:

Evropski parlament odobrio je odobrio finansiranje nekoliko projekata vezanih za slobodni softver i privatnost. U budžetu EU za 2015. godinu, koji je Evropski parlament usvojio 17. decembra, poslanici su namenili i do milion evra za projekat revizije programa slobodnog softvera koje trenutno koriste Evropska komisija i Parlament, kako bi se otkrile i ispravile bezbednosne greške.

Iako su ove institucije čvrsto povezane sa neslobodnim formatima, veći deo njihove infrastrukture temelji se na slobodnom softveru.

„Ova odluka je dočekana sa velikim odobravanjem” izjavio je Karsten Gerlof, predsednik FSFE. „Kao i većina državnih organa, evropske institucije se dosta oslanjaju na slobodni softver u svojim svakodnevnim poslovima. Pozitivno je što će Parlament i Komisija uložiti bar malo u poboljšanje kvaliteta i programe koje koriste.”

Generalni direktorat Evropske komisije za informatiku (DIGIT) biće zadužen za uvođenje pilota, koji su predložili poslanici Evropskog parlamenta Julija Rida (Nemačka Piratska partija) i Maks Anderson (Partija Zelenih). FSFE podstiče Komisiju na blisku saradnju sa programerima za razvoj „upstream” projekata. EK bi trebalo da objavi rezultate revizije što pre i doprinese bilo kakvim poboljšanjima koje uvede u „upstream” projekte.

Budžet takođe navodi i projekat koji bi šifrovao komunikaciju između samih institucija EU, koji će biti finansiran sa 500 hiljada evra, kao i pilot koji koristi slobodni softver i otvorene standarde kako bi se omogućilo članovima građanskog društva da učestvuju u zakonodavstvu, poboljšanjem AT4AM, softvera koji poslanici Evropskog parlamenta koriste za nacrte zakona, a koji je Parlament objavio kao slobodni softver. U planu je još jedan projekat koji će omogućiti Evropskoj komisiji da dokumente koji nisu označeni kao poverljivi automatski učini dostupnim javnosti.

„U celosti gledano, ovi projekti predstavljaju prvi korak ka transparentnijem kreiranju politike u Evropi” , rekao je Gerlof. „Nastavićemo da sarađujemo sa Komisijom I Parlamentom kako bismo im pomogli na putu ka doslednijem I uspešnijem učešću u zajednici slobodnog softvera.”

Media contact:
Karsten Gerloff
Mail: gerloff@fsfe.org
tel.: +49 176 9690 4298