Nieuws

EU gaat Vrije Software code review financieren

op:

Het Europees Parlement heeft de financiering goedgekeurd van verschillende projecten die te maken hebben met Vrije Software en privacy. In het EU-budget voor 2015, dat door het Europees Parlement op 17 december is aangenomen, hebben parlementsleden tot 1 miljoen euro aangewezen voor een project om Vrije Software-programma's te onderzoeken voor gebruik bij de Commissie en het Parlement om kwetsbaarheden in de beveiliging te identificeren en te herstellen.

Hoewel deze instituten erg veel te maken hebben met bestandsformaat lock-in, is veel van hun infrastructuur gebaseerd op Vrije Software.

“Dit is een erg welkome beslissing,” zegt FSFE-voorzitter Karsten Gerloff. “Zoals de meeste publieke lichamen moeten ook de Europese instituten het vooral hebben van Vrije Software voor hun dagelijks handelen. Het is goed om te zien dat het Parlement en de Commissie tenminste iets zal investeren in het verbeteren van de kwaliteit en de programma's die zij gebruiken”.

Het Directoraat-Generaal voor Informatica van de Europese Commissie (DIGIT) zal het pilotproject gaan leiden. Het is ingediend door Europees parlementsleden Julia Reda (Piraten) en Max Andersson (Groenen). FSFE moedigt de Commissie aan om nauw samen te werken met upstream ontwikkelaars. De EC zou de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk publiek moeten maken, en alle gemaakte verbeteringen bijdragen aan upstream projecten.

Het budget bevat ook een project om communicatie tussen EU-instituten te versleutelen, dat gefinancierd word met 500.000 euro, en een pilotproject dat Vrije Software en Open Standaarden gebruikt om maatschappelijke actoren deel te laten nemen aan wetgeving door het verbeteren van AT4AM, de software die Europees parlementsleden gebruiken voor het werken aan wetten, dat het parlement als Vrije Software publiceerde in 2013. Een ander project is bedoeld om de Europese Commissie in staat te stellen om openbare documenten standaard aan het publiek ter beschikking te stellen.

“Alles bij elkaar vormen deze projecten een eerste stap naar het meer transparant maken van beleid in Europa", zegt Gerloff. "We zullen verder gaan met het werken met de Commissie en het Parlement om hen te helpen op weg naar consistenter en effectiever omgaan met de Vrije Software-gemeenschap."

Media contact:
Karsten Gerloff
E-mail: gerloff@fsfe.org
tel.: +49 176 9690 4298