Nyheder

FSFE kalder på digital bæredygtighed i telekommunikationssektoren.

den:

Som et bidrag til en høring arrangeret af den europæiske telekommunikationstilsynsmyndighed BEREC opfordrer FSFE til at øge niveauet af digital bæredygtighed i telekommunikationssektoren ved at sikre enhedens neutralitet og indføre retten til at installere hvilken som helst software på enhver enhed.

I april 2022 organiserede den europæiske telekommunikationstilsynsmyndighed, en offentlig høring i forbindelse med en rapport over telekommunikations-sektorens miljøpåvirkning. Rapporten er et initiativ der skal opgøre og forbedre forståelsen af den digitale sektors, herunder de elektroniske kommunikationsnetværk og services', påvirkning af miljøet, og give en oversigt over BEREC aktiviteter for bæredygtighed i sektoren.

FSFE deltog i høringen som en civil interessent der har flere års erfaring med digital bæredygtighed. Vores position gav anbefalinger der kunne bruges til videre forbedring af gennemsigtigheden på miljøområdet og sikre mere præcise data om telekom-sektorens miljømæssige fodaftryk, ved at udvikle regulative rammer til at fremme bæredygtighed på software og hardware-området. FSFE's position i denne høring faldt sammen med det åbne brev: "Den universelle ret til at installere hvilken som helst software på enhver enhed.", som 45 organisationer har medunderskrevet, med krav om den universelle ret til at installere hvilken som helst software på enhver enhed. Offentliggørelsen af kildekode på drivere, værktøjer og brugergrænseflader er fundamental for at kunne udvide enheders levetid.

Router Frihed: En case study i bæredygtighed for telekom sektoren

FSFE fremhævede hvordan det er muligt at udvikle politikker for forbrugerbeskyttelse, der har en mærkbart positiv indflydelse på miljøet. Vores Router Friheds-aktivitet er det perfekte eksempel på hvordan det at gøre forbrugere i stand til at vælge og bruge deres egne enheder står i en nær og direkte forbindelse med bæredygtighed ved at mindske e-affald og øge levetiden for terminaludstyr.

5 måder du får mere ud af din router på, når den kører med Fri Software. #1 Ej routeren, ej koden. Fri Software gør det muligt for dig at bevare ejer-retten over din enhed. Valgfrihed, fleksibilitet og adgang til alternativer er sikret. #2 Konfigurér din router. Tinker med din router, udforsk personaliserede features og går din router kompatibel med dine øvrige enheder. Konfigurér den som du ønsker med GNU/Linux/BSD distributionerne til routere. #3 Bevar dit privatliv. Beskyt dine personlige data. Fri Software øger sikkerheden da fejl og problemer hurtigt bliver spottet og enhver har mulighed for at reparere dem.#4 Vedligehold din router. Du kan opdatere softwaren uafhængigt af producenten. Behold din enhed i længere tid, reducér e-affald. #5 Undgå afhængighed fra internetudbyderne.
Router Frihed modvirker e-affald og giver brugerne mulighed for at kontrollere deres egne enheder.

Vi anførte desuden den pointe, at det nuværende EU-regulativs ramme har en negativ effekt på bæredygtighed, fordi det begrænser friheden på terminaludstyr der direkte påvirker bæredygtigheden for hele telekommunikations-sektoren. Med afsæt i vores erfaringer opfordrede vi BEREC til at overveje andre regulative fremgangsmåder der er orienteret mod genbrug af software og hardware på telekommunikationsmarkedet, som ville muliggøre bæredygtige tilgange og sikre slutbrugernes rettigheder. Vi opfordrede også til et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder om at opnå et gunstigt reguleringslandskab for terminaludstyr, herunder routere og modemmer, hvilket ville have en positiv indvirkning på en mere effektiv anvendelse af internetudstyr og retfærdig brug af offentlige net.

Free Software, enhedsneutralitet og retten til at reparere er vigtige for miljøet

FSFE anerkendte tilsynsmyndighedens initiativ til at rejse bekymringer om, hvordan telekommunikationssektoren påvirker miljøet, og anbefalede at medtage de politiske principper i dagsordenen for det fremtidige arbejde, der kan have en betydelig indvirkning på digital bæredygtighed og forbrugerbeskyttelse.

FSFE: flere initiativer for digital bæredygtighed

FSFE har været dybt involveret i arbejdet med at beskytte og styrke teknologibrugernes frihedsrettigheder i Europa, og forsvare slutbrugernes ret til at vælge og anvende terminaludstyr til at forbinde til internettet med. FSFE har i de seneste år udviklet og gennemført flere initiativer rettet mod bæredygtigheden af software og hardware, herunder teknologier der har direkte indvirkning på telesektoren, f.eks.:

Bliv medlem og giv økonomisk støtte til vores arbejde med at samarbejde med telekommunikationsmyndigheder over hele Europa for at påvirke lovgivningen og øge bevidstheden om sofware og hardware bæredygtighed.