Nieuws

FSFE roept op tot digitale duurzaamheid in de telecomsector

op:

In een bijdrage aan een raadpleging die door de Europese telecomregulator BEREC wordt georganiseerd, roept de FSFE op om het niveau van digitale duurzaamheid in de telecomsector te verhogen door de neutraliteit van de apparaten veilig te stellen en het recht in te voeren om iedere software op ieder apparaat te installeren.

In april 2022 heeft BEREC, de Europese regelgevende instantie voor telecommunicatie, een publieke raadpleging georganiseerd met betrekking tot rapport over de impact van de telecommunicatiesector op het milieu. Het rapport is een initiatief om de impact van de digitale sector, met inbegrip van elektronische communicatienetwerken en -diensten, op het milieu te evalueren en beter te begrijpen en om de krijtlijnen voor de activiteiten van BEREC uit te zetten met het oog op een duurzaam milieu van de sector.

De FSFE nam deel aan de raadpleging als een belanghebbende uit de burgersamenleving met jarenlange ervaring in digitale duurzaamheid. Ons standpunt bevatte aanbevelingen die verder gebruikt kunnen worden om de transparantie en de nauwkeurigheid van de data over de ecologische voetafdruk van de telecomsector te verbeteren door regelgevende kaders te ontwikkelen om de duurzaamheid van software en hardware veilig te stellen en te bevorderen. Het standpunt van de FSFE in deze raadpleging sloot aan bij de publicatie van de Open Brief "Het universele recht om alle software op elk apparaat te installeren", medeondertekend door meer dan 45 organisaties, waarin het universele recht om elke software op elk apparaat te installeren wordt geëist en wordt gesteld dat de publicatie van de broncode van drivers, gereedschappen en interfaces fundamenteel zijn om de levensduur van apparaten te verlengen.

Routervrijheid: een duurzaamheidsgevalstudie voor de telecomsector

De FSFE benadrukte hoe het mogelijk is om een beleid voor consumentenbescherming te ontwikkelen dat een aanzienlijke positieve impact heeft op het milieu. Onze Routervrijheid-activiteit is een perfect voorbeeld van hoe het recht van de consument om eigen internetapparatuur te kiezen en te gebruiken in nauw en direct verband kan staan met duurzaamheid door elektronisch afval te beperken en de levensduur van eindapparatuur te verlengen.

5 manieren waarop u het meeste uit uw router haalt wanneer er Vrije Software op draait. #1 Wees eigenaar van de router, wees eigenaar van de code. Met Vrije Software kunt u uw autonomie over uw apparaat behouden. Keuzevrijheid, flexibiliteit en alternatieven zijn verzekerd. #2 Configureer uw router. Knutsel aan uw router, verken gepersonaliseerde functies en maak uw router compatibel met uw apparaten. Configureer hem zoals u wilt met de GNU/Linux/BSD-distributies voor routers. #3 Behoud uw privacy. Bescherm uw persoonlijke gegevens. Vrije Software verhoogt de veiligheid, want fouten en problemen worden snel opgemerkt en iedereen kan ze repareren. #4 Onderhoud uw router. U kunt de software bijwerken zonder afhankelijk te zijn van de fabrikant. Houd uw apparaat langer, verminder de hoeveelheid elektronisch afval. #5 Vermijd afhankelijkheid van de ISP's.
Routervrijheid beperkt elektronisch afval en stelt gebruikers in staat hun eigen internetapparatuur te controleren.

Wij hebben echter ook het punt aan de orde gesteld dat het huidige EU-regelgevingskader een negatieve invloed heeft op duurzaamheid door de vrijheid van eindapparatuur te beperken, wat een directe invloed heeft op de duurzaamheid van de hele telecomsector. Op basis van onze ervaring hebben wij BEREC aangespoord om andere regelgevingswijzen te overwegen die gericht zijn op hergebruik van software en hardware op de telecommarkten en die een duurzame aanpak mogelijk maken en de rechten van de eindgebruikers veiligstellen. Wij hebben ook opgeroepen tot een strikte samenwerking met de nationale regelgevers bij het tot stand brengen van een gunstig regelgevingslandschap voor eindapparatuur, met inbegrip van routers en modems, dat een positieve invloed zou hebben op een efficiënter gebruik van internetapparatuur en een billijk gebruik van publieke netwerken.

Vrije software, apparaatneutraliteit en recht op reparatie zijn belangrijk voor het milieu

De FSFE erkende het initiatief van de regulator om bezorgdheid te uiten over de impact van de telecomsector op het milieu en beval aan om in de agenda voor toekomstige werkzaamheden beleidsbeginselen op te nemen die een diepgaande impact kunnen hebben op digitale duurzaamheid en consumentenbescherming.

FSFE: verschillende initiatieven voor digitale duurzaamheid

De FSFE heeft zich sterk ingezet voor de bescherming en de versterking van de vrijheden van de technologiegebruikers in Europa en voor de verdediging van de rechten van de eindgebruikers om eindapparatuur voor de internetverbinding te kiezen en te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft de FSFE verschillende initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd die gericht zijn op de duurzaamheid van software en hardware, waaronder technologieën met een directe impact op de telecommunicatiesector, zoals bijvoorbeeld:

Doe mee met ons werk om in contact te komen met telecomregulatoren in heel Europa, om de wetgeving te beïnvloeden en de duurzaamheid van sofware en hardware te bevorderen, met een financiële steun.